Analýzy

Územní rozvoj venkovských oblastí: samotná SZP to nemůže uskutečnit, říká EHSV

  • Zveřejněno: 31.05.2021
V informační zprávě přijaté na dubnovém plenárním zasedání poskytl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na žádost Komise doplňkové hodnocení toho, do jaké míry jsou nástroje a opatření současné společné zemědělské politiky (SZP) EU 2014– Rok 2020 přispěl k vyváženému územnímu rozvoji ve venkovských oblastech se zaměřením zejména na sociálně-ekonomické aspekty.

Obnovit pomník pro Ernesta Denise

  • Zveřejněno: 20.04.2021

V části naší veřejnosti se začínají oživovat vzpomínky na Rakousko-uherskou monarchii. Prý to vlastně nebylo tak špatné, když jsme byli její součástí. Vidíme přitom jenom to hezké pozlátko – vojenské uniformy, stařičkého senilního mocnáře a vídeňské valčíky.

Obrat ve vývoji epidemie

  • Zveřejněno: 26.03.2021

Tvrdím, že v těchto dnech procházíme klíčovým bodem zlomu současné epidemie Covidu. Nejprve čísla. K 25. březnu evidujeme 1 480 tis. osob, které nákazou prošly. Podle lékařů naprostá většina z nich je vůči nákaze imunní minimálně dalších šest a více měsíců. Jen mimořádně se někdo nakazí podruhé.

O budoucím vývoji na trhu práce

  • Zveřejněno: 16.03.2021

Už dlouho se hovoří o nedostatku pracovních sil v naší ekonomice. Pamětníci vyprávějí, že se o něm mluvilo již v padesátých či šedesátých letech. Stejně tak i později – prostě nejsou lidi, to byla oblíbená výmluva na to, že se něco nedařilo.