Aktuálně

Usnesení Vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření, týkající se pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu

  • Zveřejněno: 20.10.2020
Dne 16. října 2020 vydala Vláda České republiky usnesení č. 1049 o přijetí nouzového opatření. Toto usnesení blíže specifikuje oblast pracovnělékařských služeb za nynější doby trvání nouzového stavu, a to především možnost využití čestného prohlášení ve stanovených případech či možnost neprovádění periodických prohlídek.

Lidé pobírající některé dávky zřejmě nebudou muset dokládat aktuální příjmy

  • Zveřejněno: 20.10.2020
Vláda dnes v úterý schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který zjednoduší administrativu u některých dávek. Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 4. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za 3. čtvrtletí letošního roku.

Potraviny jsou nadále důležité „politikum“ a potravinová soběstačnost neztrácí na významu, říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

  • Zveřejněno: 19.10.2020
V květnu 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu, načež b na podzim loňského roku vznikla nová Evropská komise. Tyto dva nejvýznamnější orgány evropských struktur se nyní snaží stanovit a nechat si schválit jednotlivými členskými zeměmi EU koncepci nové politické a hospodářské linie EU na příštích sedm let, to je na léta 2021 až 2027. Velmi výrazným rysem této nové tendence, kterou se Evropská komise, ale i Evropský parlament, snaží prosadit, je tzv. snížení emisí a „ozelenění“ EU. To se přirozeně promítá do všech aspektů lidského života a činnosti. Tudíž i do evropského zemědělství.