Probíhající projekty

Informace k projektu ASO  "Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

  • Zveřejněno: 03.02.2020

Informace k projektu ASO  "Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

(Příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020)

 

Letáky "Ochrana zdraví v pracovněprávních vztazích"

Letáky byly zpracovány v rámci projektu "Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002060, fiancovaného Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.