Probíhající projekty

Katalog služeb a integračních procesů - projekt "Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002112

Informace k projektu „Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - AGRODIALOG III.,, CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010575