Evropská unie

Dotazník EK: Modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP)

  • Zveřejněno: 08.03.2017

Evropská komise zahájila veřejnou diskusi o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Evropská komsie připravila dotazník obsahující 34 otázeka jejich zodpovězením získá názor široké veřejnosti na budoucí podobu zemědělství.

Výzva OSPZV-ASO ČR k vyplnění dotazníku

Modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP) - dotazník

Elektronický dotazník naleznete na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

 

Komise vydala druhou zprávu o stavu energetické unie

  • Zveřejněno: 01.02.2017
Komise vydala druhou zprávu o stavu energetické unie:

 

  • Energetická unie hraje důležitou roli v modernizaci celé ekonomiky
  • Je důležité posílit její zahraniční dimenzi
  • Dva cíle už jsou dosažené: cíl pro rok 2020 ohledně konečné spotřeby energie, a emise skleníkových plynů (ty byly v r. 2014 o 22 % nižší než v r. 1990)
  • Cíl ohledně podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě je na dosah: v roce 2014 dosahoval 16 %

 

Konsolidované znění Smluv, Listina základních práv 2016

  • Zveřejněno: 31.01.2017

Tato publikace obsahuje konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž jsou zapracovány změny zavedené Lisabonskou smlouvou. Zahrnuje rovněž změny Smluv provedené po jejich vstupu v platnost, jako jsou ustanovení o Evropském mechanismu stability či Soudním dvoru a změny uskutečněné v souvislosti s přistoupením Chorvatska. Publikace obsahuje také Listinu základních práv Evropské unie.

MPO zveřejnilo studii dopadů uzavření dohody CETA na ekonomiku ČR

  • Zveřejněno: 29.01.2017

Dne 19. prosince 2016 byla zveřejněna studie dopadů dohody CETA (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU a jejími členskými státy) na ekonomiku ČR. Ke zpracování studie byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vybrána Technická univerzita v Liberci, konkrétně se na vzniku studie podílel Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. a Ing. Jana Šimanová, Ph.D.