Programový dokument Eurofoundu obsahující výzvy na období let 2017 – 2020

  • Zveřejněno: 24.01.2017
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která je tripartitní agenturou Evropské unie), vydává nový programový dokument obsahující výzvy na období let 2017 – 2020.

Nový víceletý program začíná v době, kdy Evropská unie má za sebou deset let hospodářského a politického zmatku. Velká část Evropy zažívá vysokou míru nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi, rostoucí hospodářskou nejistotu a rostoucí míru chudoby a sociálního vyloučení. Zatímco pomalý růst se v roce 2015 do většiny členských států vrátil a míra zaměstnanosti se v mnoha zemích zvýšila, oživení je křehké a přetrvávají významné rozdíly jak uvnitř, tak mezi členskými státy. Toto napětí má vliv na evropskou integraci. Je proto důležité, aby v nadcházejícím období byl učiněn pokrok při řešení ekonomických problémů, kterým Evropa nadále čelí: zvýšení konkurenceschopnosti; zajištění udržitelného růstu pracovních míst , dosažení rovnějších a inkluzivních  společností.

Tento dokument stanovuje činnost, kterou má Eurofound v úmyslu provádět v příštích čtyřech letech na podporu evropských rozhodovacích orgánů při formulaci  politik, kterými by se Evropa řídila v tomto náročném a nejistém období.

Eurofound zvolil šest strategických oblastí intervence, v nichž se budou realizovat  činnosti  s cílem dosažení dalšího sbližování životních a pracovních podmínek v Evropské unii.

Jsou to tyto oblasti:

  1. Pracovní podmínky a udržitelná práce
  2. Průmyslové vztahy
  3. Změny na trhu práce
  4. Kvalita života a veřejné služby
  5. Digitální věk: příležitosti a výzvy pro práci a zaměstnanost
  6. Monitoring konvergence v Evropské unii

První čtyři jsou klíčové oblasti, kde Eurofound shromažďoval své expertní znalosti více než čtyři desetiletí.  Další dvě oblasti představují nový rozměr  v aktivitách Eurofoundu, neboť budou zachycovat průřezové výzvy a paradigmatické změny - přechod k digitalizaci a trendy v konvergenci v Evropské unii, které by mohly mít transformační vliv na oblasti práce Eurofoundu. Prostřednictvím rámců těchto šesti oblastí intervence, si Eurofound klade za cíl zkoumat, jak lze zlepšit životní a pracovní podmínky prostřednictvím veřejných politik a právních předpisů, prostřednictvím zásahů sociálních partnerů a prostřednictvím využití praktických poznatků na pracovištích.

Celý programový dokument je ke stažení na : http://www.eurofound.europa.eu

  • Zdroj: EUROFOUND