Důchod

Starobní důchod, aneb na co se lidé často ptají

  • Zveřejněno: 06.03.2019
Starobní důchody jsou tématem, o které se lidé sami aktivně v předstihu zajímají nebo by se měli začít včas zajímat. Nejen budoucím žadatelům o důchod proto Česká správa sociálního zabezpečení formou otázek a odpovědí přináší nejčastější informace, které jsou se starobním důchodem spojeny.

Důchody od 1. ledna 2017 vzrostou průměrně o 308 Kč

  • Zveřejněno: 11.12.2016

Upozorňujeme na Sbírku zákonů č. 325, kde vyšlo nařízení vlády ze dne 21. září 2016, s účinností od 1. ledna 2017, kterým vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb., že důchody vzrostou průměrně o 308 Kč. Průměrný důchod bude činit 11 745 Kč.