Důchod

Důchody od 1. ledna 2017 vzrostou průměrně o 308 Kč

  • Zveřejněno: 11.12.2016

Upozorňujeme na Sbírku zákonů č. 325, kde vyšlo nařízení vlády ze dne 21. září 2016, s účinností od 1. ledna 2017, kterým vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb., že důchody vzrostou průměrně o 308 Kč. Průměrný důchod bude činit 11 745 Kč.

Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015

  • Zveřejněno: 30.06.2016

Údaje uvedené v evidenčním listu zpracuje ČSSZ do tzv. konta důchodového pojištění. Za rok 2015 zaevidovala ČSSZ přes 5,8 milionu ELDP. Lze odhadnout, že obdobný či dokonce vyšší počet evidenčních listů zpracuje ČSSZ i letos.

Zvýšení důchodu za výdělečnou činnost

  • Zveřejněno: 06.05.2016

Dosáhl jsem důchodového věku v dubnu 2015. Od tohoto data mi byl přiznán řádný starobní důchod, který pobírám. Zároveň jsem zaměstnán v pracovním poměru na plný úvazek. Slyšel jsem, že kromě valorizace o 40 Kč v lednu 2016 a kromě jednorázového příspěvku 1200 Kč v únoru 2016 mi měl být zvýšen důchod ještě za souběh pobírání důchodu s pracovní činností. Je tato informace správná?

Jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

  • Zveřejněno: 07.04.2016

„Mohu si při pobírání důchodu přivydělat? Kolik? A jakou práci mohu, nebo naopak nemohu vykonávat?“ To jsou poměrně časté dotazy, na které klientům odpovídají pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení. Určitá omezení platí pro příjemce předčasného starobního důchodu do doby, než dosáhnou důchodového věku. Lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod (tzv. řádný), mohou i při jeho pobírání současně pracovat.