Důchod

Mýty o důchodech - část II.

  • Zveřejněno: 24.03.2016

Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí, proto ČSSZ některé z nich v tomto článku vysvětlí.

Mýty o důchodech - část I.

  • Zveřejněno: 23.03.2016

Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí, proto ČSSZ některé z nich v tomto článku vysvětlí.

Při odchodu do důchodu v roce 2016 si lze finančně polepšit

  • Zveřejněno: 21.03.2016

Při výpočtu důchodu v Česku platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší pokles životní úrovně při odchodu do důchodu. Občané s nízkými příjmy však na tom mohou být v penzi finančně lépe než před odchodem do důchodu. Podívejme se na praktické výpočty roku 2016.

Valorizace důchodů k 1. 1. 2016

  • Zveřejněno: 30.11.2015

Ve Sbírce zákonů, v částce 100, rozeslané 10. 9. 2015, vyšla Vyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016.

Lidé s vyšším vzděláním chtějí jít později do penze

  • Zveřejněno: 22.06.2015

Podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI) hraje významnou roli vzdělání v tom, v kolika letech člověk odchází do důchodu. Lidé s vyšším vzděláním mají větší motivaci zůstat déle v práci.