Mimořádné vklady na důchod. Jak je v daních (ne)uplatnit?

  • Zveřejněno: 30.10.2018

Výhodnější spoření na důchod

Maximální nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů se u doplňkového penzijního spoření (eventuálně penzijního připojištění se státním příspěvkem) zvýšila z dvanácti tisíc na dvacet čtyři tisíc korun. Současně se změnila metoda výpočtu částky, kterou lze od základu daně odečíst v případě příspěvků zaplacených účastníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Nově navržený algoritmus umožňuje odečíst ty části měsíčních příspěvků, jež v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhnou maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek (v současné době se jedná o částku 1000 korun).

O této změně server Podnikatel.cz informoval v článku Nové podmínky pro penzijní a životní pojištění od roku 2017. Ovšem z čtenářských reakcí vyplynulo, že ne všichni si v roce 2017 snížili základ daně o mimořádný příspěvek. Čtenářka například zaplatila celkem 36 000 korun a předpokládala, že od penzijní společnosti obdrží potvrzení na nezdanitelnou částku 24 000 korun. Smluvně sjednaný měsíční příspěvek přitom měla na 2000 korun měsíčně. Obdržela však potvrzení na nezdanitelnou část pouze ve výši 12 000 korun s odůvodněním, že nezdanitelná částka se počítá jen do výše sjednaného příspěvku (zde 2000 korun) a ne podle skutečně zaplaceného příspěvku. Její mimořádné příspěvky považuje penzijní společnost za předplatné do dalších období. 

Server Podnikatel.cz proto oslovil vybrané penzijní společnosti, aby zjistil, kde čtenářka pochybila a jakým způsobem zasílat mimořádné vklady na důchod při současném využití maximální daňové výhody.

O dalších nezdanitelných částkách využitelných v ročním zúčtování daní či daňovém přiznání v článku: Změny v nezdanitelných částech základu daně za rok 2017

Penzijní společnost České pojišťovny

K využití maximálního možného státního příspěvku je nutné spořit alespoň 1000 korun měsíčně. Pro daňové odpočty je rozhodující sjednaná částka měsíčního příspěvku. Jakékoli vklady mimo tuto částku je možné považovat za předplatné nebo za daňový doplatek, který klient může využít k odečtu daňového základu. Zda mimořádný vklad klient požaduje využít pro snížení daně, oznámí u naší penzijní společnosti sjednáním služby Daňový servis. Tato služba automaticky každoročně kontroluje případné mimořádné vklady a optimalizuje nárok na daňový odpočet započítáním mimořádného vkladu právě za účelem daňových odpočtů, vysvětlil za Penzijní společnost České pojišťovny Petr Brousil.

ČSOB Penzijní společnost

Obdobně postupují také další penzijní společnosti. Pro výpočet daňové úspory v daném kalendářním roce jsou u ČSOB podstatné dva aspekty – jaký měsíční příspěvek má klient sjednán ve smlouvě a kolik si reálně na své penzijní spoření v kalendářním roce poukázal peněz.

Pro lepší pochopení jsme požádali o objasnění této problematiky formou jednoduchého příkladu.

Poplatník pravidelně spoří 1000 korun měsíčně a zašle mimořádný vklad (kterýkoli měsíc v roce) 15 000 Kč a hodlá tuto částku využít v plné výši jako nezdanitelnou část základu daně.

Podle Marie Zemanové mohou v tomto případě nastat různé situace. Jestliže má klient ve smlouvě sjednán pevný měsíční příspěvek 1000 korun, průběžně si platí 1000 korun a během roku vloží jednorázový vklad, jsou jednorázově vložené prostředky vedeny jako předplatné.

Pokud však hodlá uplatnit daňovou úlevu z takto vložených prostředků, musí na měsíc, kdy prostředky vložil, nebo např. na prosinec daného roku sjednat měsíční příspěvek v částce 16 000 korun (1000 + 15 000). Pouze v takovém případě bude moci využít pro snížení daně částku 15 000 korun, tedy částku, která v daném měsíci přesáhne výši příspěvku, na který náleží maximální státní příspěvek.

 

Pro zjednodušení si lze u ČSOB Penzijní společnosti sjednat Program daňové optimalizace. Tento program klientovi automaticky nastaví měsíční příspěvek na 1000 korun, aby mohl čerpat maximální státní příspěvek, a zároveň se na konci roku použijí veškeré finanční prostředky hrazené nad tuto částku na snížení daňového základu pro tohoto klienta. Klient s Programem daňové optimalizace si buď může platit 1000 korun měsíčně kterýkoli měsíc nebo až v prosinci si doplatit další prostředky, aniž by musel upravovat smlouvu (pro maximální daňovou úsporu by si v prosinci zaplatil 25 000 korun), případně si může po celý rok hradit vyšší částku (pro maximální daňovou úsporu 3000 korun), uvedla Marie Zemanová za ČSOB a dodala, že právě pro klienty, kteří preferují pravidelné placení a chtějí uplatnit maximální daňovou úsporu, je nejvýhodnější smluvně nastavit měsíční příspěvek na 3000 korun.

Jestliže poplatník ukončí smlouvu před splněním podmínek, podává obvykle daňové přiznání.  Postup se liší podle toho, zda se jedná o penzijní nebo o životní pojištění. Více v článku: Dodanění penzijního a životního pojištění při ukončení smlouvy 

Penzijní fond České spořitelny

Také u České spořitelny je pro daňové výhody mimořádných vkladů nutné upravit podmínky. Rozhoduje, zda účastník má, nebo nemá ve smlouvě sjednánu službu Příspěvek na míru. Se službou Příspěvek na míru vystaví fond daňové potvrzení na příspěvky včetně mimořádných vkladů. Bez služby Příspěvek na míru budou mimořádné vklady vedeny a použity jako předplatné na další měsíce, daňové potvrzení na ně vystaveno nebude. Pokud tedy poplatník vkládá mimořádný vklad výlučně s cílem čerpat daňové výhody a službu nemá sjednánu, je nutné si ji před zaplacením vkladu sjednat. Služba sama o sobě i její sjednání či zrušení jsou bezplatné. Sjednání i zrušení služby je možné provést v internetovém bankovnictví ČS, na pobočce ČS či u našich externích poradců,  doporučuje František Bouc za Finanční skupinu České spořitelny.

Komerční banka Penzijní společnost

Poslední oslovenou společností je KB Penzijní společnost. Pavel Racocha uvedl, že při mimořádném vkladu je potřeba oznámit, že je platba určena pro daňové účely příslušného roku. Oznámení lze učinit písemnou formou nebo elektronicky e-mailem: Tento postup samozřejmě platí u obou typů produktů – penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření.

  • Zdroj: Podnikatel.cz