Novinky z Evropského hospodářského a sociálního výboru

EESC info březen 2023

V tomto vydání:
 • Je načase vypracovat modrou dohodu pro EU: EHSV se pustil do práce na problematice vodohospodářství
 • Svjatlana Cichanouská v EHSV: „Bělorusko se nesmí stát Putinovou cenou útěchy“
 • Podpora ukrajinské občanské společnosti musí pokračovat „tak dlouho, jak jen to bude zapotřebí“.
 • Jevgenij Afinejevskij: „Jednotlivě jsme jen kapka vody, společně však tvoříme oceán“

EESC info únor 2023

V tomto vydání:
 • Ukrajina je tématem č. 1 i za švédského předsednictví Rady v roce 2023
 • Metsola i Schweng shodně prohlašují: konkurenceschopnost EU nabývá na významu více než kdy jindy
 • EU by měla zintenzivnit mezinárodní spolupráci v zájmu ochrany oceánů
 • Krize v oblasti cen energie: EU musí podporovat spotřebitele a podniky

Zvláštní vydání EHSV info – Cena pro občanskou společnost za rok 2022

V tomto vydání:
 • Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2022 v kategoriích "Mládež“ a „Ukrajina“ získala španělská organizace Fundación Secretariado Gitano a rumunské sdružení SUS INIMA
 • Věděli jste, že...? Zajímavosti o vítězích Ceny EHSV pro občanskou společnost
 • Vítězové si berou slovo: rozhovory se všemi vítězi

EESC info leden 2023

V tomto vydání:

 • Finančnímu rozměru genderové rovnosti doposud není v politikách EU věnována náležitá pozornost
 • Každý rok by měl být evropským rokem mládeže
 • EHSV podporuje zavedení povinného testu konkurenceschopnosti pro politiky a předpisy EU
 • Evropsko-středomořská spolupráce po pandemii COVID-19: organizace občanské společnosti klíčovým způsobem přispívají k chodu hospodářství i společnosti

EESC info prosinec 2022

V tomto vydání:

 • #COP27: Evropská občanská společnost naléhavě vyzývá orgány i členské státy EU, aby zvýšily ambice v oblasti klimatu
 • Nový protokol o spolupráci mezi EHSV a Komisí posiluje úlohu Výboru jako strategického partnera
 • Mobilita by měla být uznána jako individuální právo
 • EHSV požaduje udržitelnou strategii EU pro rostlinné bílkoviny a oleje

EESC říjen 2022

V tomto vydání:

 • Geopolitická bouře před branami Evropy z pohledu občanské společnosti
 • Udílení cen EU za ekologickou produkci za rok 2022: Německo, Belgie a Švédsko vybrány v soutěži o nejekologičtější malý či střední podnik, nejlepšího maloobchodního prodejce a nejekologičtější restauraci
 • Maria Nikolopoulou: Evropský týden genderové rovnosti v EHSV
 • Základní práva a právní stát: nastal čas přejít od doporučení k činům