Novinky z Evropského hospodářského a sociálního výboru

EESC info leden 2023

V tomto vydání:

 • Finančnímu rozměru genderové rovnosti doposud není v politikách EU věnována náležitá pozornost
 • Každý rok by měl být evropským rokem mládeže
 • EHSV podporuje zavedení povinného testu konkurenceschopnosti pro politiky a předpisy EU
 • Evropsko-středomořská spolupráce po pandemii COVID-19: organizace občanské společnosti klíčovým způsobem přispívají k chodu hospodářství i společnosti

EESC info prosinec 2022

V tomto vydání:

 • #COP27: Evropská občanská společnost naléhavě vyzývá orgány i členské státy EU, aby zvýšily ambice v oblasti klimatu
 • Nový protokol o spolupráci mezi EHSV a Komisí posiluje úlohu Výboru jako strategického partnera
 • Mobilita by měla být uznána jako individuální právo
 • EHSV požaduje udržitelnou strategii EU pro rostlinné bílkoviny a oleje

EESC říjen 2022

V tomto vydání:

 • Geopolitická bouře před branami Evropy z pohledu občanské společnosti
 • Udílení cen EU za ekologickou produkci za rok 2022: Německo, Belgie a Švédsko vybrány v soutěži o nejekologičtější malý či střední podnik, nejlepšího maloobchodního prodejce a nejekologičtější restauraci
 • Maria Nikolopoulou: Evropský týden genderové rovnosti v EHSV
 • Základní práva a právní stát: nastal čas přejít od doporučení k činům

EESC září 2022

 • Evropská organizovaná občanská společnost nenechá Ukrajinu bez pomoci
 • Judith Vorbach: Sociální taxonomie pro udržitelné investice
 • Soutěž o ceny EU za ekologickou produkci za rok 2022 – vyhlášení finalistů v EHSV
 • Násilí páchané na ženách musí být v EU považováno za trestný čin

EESC červenec 2022

 • EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost za rok 2022, jež se zaměřuje na dvě témata: mládež a Ukrajinu
 • Představitelé klíčových průmyslových odvětví v EU požadují, aby EHSV sehrával při tvorbě politik co nejdůležitější úlohu
 • Konference o budoucnosti Evropy: teď jsou důležitá následná opatření
 • EHSV vyjadřuje bezpodmínečnou podporu přistoupení Ukrajiny k EU

EESC červen 2022

 • Podle EHSV je pro politiku soudržnosti největší výzvou válka na Ukrajině
 • Evropa musí důrazně zakročit proti šíření nenávistných verbálních projevů a trestným činům z nenávisti
 • Budoucnost mládeže v zemích západního Balkánu závisí na reálných politikách
 • EHSV požaduje konkrétnější opatření na podporu a ochranu nezávislých běloruských novinářů