Zdraví

Preventivní vyšetření zadarmo? Podívejte se, na co mají pacienti nárok

  • Zveřejněno: 28.01.2023
Asi pětasedmdesát procent dospělých Čechů zanedbává preventivní prohlídky, díky kterým mohou lékaři dřív odhalit nemoci a nasadit vhodnou léčbu. Deník přináší přehled těch, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, i benefity od jednotlivých pojišťoven.

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

  • Zveřejněno: 17.01.2023
Koncem roku se ve Sbírce zákonů objevila pod číslem 452/2022 Sb. dlouho diskutovaná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.  BOZPinfo

K 1. lednu 2023 dochází k běžné a pravidelné valorizaci úrazových rent, po dvou mimořádných navýšeních

  • Zveřejněno: 04.01.2023
Jak se navyšují náhrady za ztrátu na výdělku pro zaměstnance poškozené na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (tzv. úrazové renty) či pro pozůstalé po nich? Koho se valorizace týká a jak na sebe valorizace navazují? měšec

Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování

  • Zveřejněno: 06.02.2021
Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti onemocnění způsobenému tímto koronavirem, z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného příslušníka k očkování, MPSV doporučuje.

Změna usnesení vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření, týkající se pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu

  • Zveřejněno: 07.01.2021
Dne 16. října 2020 vydala vláda České republiky usnesení č. 1049 o přijetí krizového opatření, které bylo dne 7. prosince 2020 změněno usnesením č. 1291. Toto usnesení blíže specifikuje oblast pracovnělékařských služeb za nynější doby trvání nouzového stavu, a to především možnost využití čestného prohlášení ve stanovených případech či možnost neprovádění periodických prohlídek.