Zdraví

Neuznání nemoci z povolání

  • Zveřejněno: 07.01.2021
Jak rozhodly soudy. V tomto případě se žalobce domáhal odškodnění nemoci z povolání. Soudy jeho žalobu zamítly. Důležitým závěrem bylo umožnění zaměstnavateli, i když zaměstnanec u něj mohl pracovat v podmínkách, za nichž zjištěná nemoc z povolání vzniká, aby v občanském soudním řízení vyvrátil závěr, že zjištěné onemocnění je nemocí z povolání.

Martin Engel: Je nutné, aby vláda ČR nedovolila zhroucení zdravotního systému, což u nás v budoucnu možná hrozí!

  • Zveřejněno: 09.04.2019

Na základě jednání lékařských a zdravotnických odborů v průběhu loňského roku došlo u nás od 1. ledna 2019 ke zvýšení platů ve zdravotnictví. O názor, jak jsou lékaři s tímto stavem spokojeni, a to na základě tříměsíčního odstupu od tohoto zvýšení platů lékařů a zdravotnického personálu v nemocnicích, požádali předsedu Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) MUDr. Martina Engela, kterému jsme položili několik otázek.