Pracovněprávní vztahy

Překážky v práci

  • Zveřejněno: 18.12.2021
Recenze a anotace: Kniha komplexně popisuje problematiku překážek v práce, věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám na straně zaměstnavatele. Překážkám, které upravuje zákoník práce, i těm, kde je těžiště úpravy v jiných právních předpisech.

První pomoc při šikaně v práci

  • Zveřejněno: 11.11.2021
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma První pomoc při šikaně v práci.

Hasič vyhrál přelomový soud. Mnoha zaměstnancům může přinést i plat navíc

  • Zveřejněno: 10.11.2021
Během přestávek musel být hasič na ostravském letišti v pozoru a připravený do tří minut zasahovat. Za tuto přestávkovou pohotovost přitom nebyl placený. Ústavní soud se ho nyní v přelomovém verdiktu zastal. Seznam Zprávy

Zaměstnavatel odmítá převzít vaši výpověď. Co s tím? Kdy skončí váš pracovní poměr?

  • Zveřejněno: 10.11.2021
Jaké jsou možnosti doručení výpovědi, kterou dáváte v práci? Jak vyzrát na zaměstnavatele, který ji odmítá vůbec převzít, nebo potvrdit její převzetí? měšec