Pracovněprávní vztahy

Výpověď pro nadbytečnost nesmí být účelová. Je zaměstnanec skutečně nadbytečný?

  • Zveřejněno: 17.01.2023
Soudní praxe ukazuje, že zaměstnavatelé přistupují k podání výpovědi pro nadbytečnost i u zaměstnanců, s jejichž prací nejsou spokojeni, anebo se s nimi chtějí rozloučit z jiných důvodů. V takovém případě je však nadbytečností zastírán jiný výpovědní důvod. E15

Zkušební doba přináší výhody pro obě strany. Podívejte se na příklady

  • Zveřejněno: 16.08.2022
V praxi zaměstnavatelé velmi často sjednávají v pracovní smlouvě se zaměstnancem zkušební dobu. Jaké výhody přináší zkušební doba zaměstnavateli a zaměstnanci? Jak dlouhá může zkušební doba být? Jak je to u smlouvy na dobu určitou? E15

Policy Brief VÚBP – Šikana v pracovním prostředí

  • Zveřejněno: 04.02.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.