Pracovněprávní vztahy

První pomoc při šikaně v práci

  • Zveřejněno: 11.11.2021
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma První pomoc při šikaně v práci.

Hasič vyhrál přelomový soud. Mnoha zaměstnancům může přinést i plat navíc

  • Zveřejněno: 10.11.2021
Během přestávek musel být hasič na ostravském letišti v pozoru a připravený do tří minut zasahovat. Za tuto přestávkovou pohotovost přitom nebyl placený. Ústavní soud se ho nyní v přelomovém verdiktu zastal. Seznam Zprávy

Zaměstnavatel odmítá převzít vaši výpověď. Co s tím? Kdy skončí váš pracovní poměr?

  • Zveřejněno: 10.11.2021
Jaké jsou možnosti doručení výpovědi, kterou dáváte v práci? Jak vyzrát na zaměstnavatele, který ji odmítá vůbec převzít, nebo potvrdit její převzetí? měšec

Musíte být v pohotovosti i při pracovní přestávce? Máte nárok na odměnu

  • Zveřejněno: 30.10.2021
Čerstvá rozhodnutí českého Ústavního soudu a Soudního dvora EU dávají naději mnoha zaměstnancům, jejichž pracovní přestávky nebo „volno“ ve skutečnosti neznamenají odpočinek. Když podle pokynů zaměstnavatele zůstávají v pohotovosti, musí se to počítat do pracovní doby. peníze

Posudek o pracovní činnosti může dát zaměstnavatel jen se souhlasem zaměstnance

  • Zveřejněno: 11.09.2021
Každý zaměstnavatel má právo vést o svých zaměstnancích osobní spis, který se uchovává i po skončení jejich pracovního poměru. Na požádání by měl zaměstnavatel vydat zaměstnanci i posudek o jeho pracovní činnosti, poskytovat ho dál však bez souhlasu zaměstnance nesmí. Novinky

Zkušební doba v práci: Co je kolem ní nového?

  • Zveřejněno: 08.09.2021
Co říká i neříká o zkušební době zákoník práce? Lze ji dohodnout i při změně druhu práce? Lze v rámci ní zrušit pracovní poměr s těhotnou ženou nebo pracovním úrazem poškozeným zaměstnancem? Lze získat odstupné i při propuštění ve zkušební době? měšec