Pracovněprávní vztahy

Odvolání zaměstnance

  • Zveřejněno: 28.02.2019
Zákoník práce stanoví, že odvolat lze pouze takového vedoucího zaměstnance, který současně zastává vedoucí pozici, která splňuje podmínky dle § 73 odst. 3 ZP a se kterým byla dohodnuta možnost se vedoucího místa vzdát.

Kdy je možno okamžitě zrušit pracovní poměr

  • Zveřejněno: 28.12.2018

Zákoník práce zná dva důvody, kdy zaměstnavatel může výjimečně zrušit pracovní poměr:

  • pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
  • zaviněné porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dále jen porušení povinnosti).

PORTÁL S PŘEHLEDEM PRACOVNÍCH NESCHOPNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ

  • Zveřejněno: 11.12.2018

Od 1. ledna 2019 bude zaměstnavatel moci on-line prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od kterého data a také ke kterému datu byla pracovní neschopnost ukončena.

Tato služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo pomocí přístupových údajů do datové schránky).

https://eportal.cssz.cz/

Kvíz: Víte, jak vám stát pomůže v případě nemoci?

  • Zveřejněno: 05.11.2018

Nemoc vždy znamená propad v příjmech, ať už onemocníte vy sami, nebo váš blízký. Ještě větší problém může nastat, pokud zemře živitel rodiny. Víte, na jakou pomoc od státu máte v takových situacích nárok a kolik můžete dostat? Otestujte na iDNES.cz své znalosti.