Pracovněprávní vztahy

Za vlastní neplatnou výpověď můžete odškodňovat i vy zaměstnavatele

  • Zveřejněno: 03.09.2021
Znáte případy, kdy musí zaměstnavatel odškodnit zaměstnance za neplatný vyhazov, ale někteří zaměstnanci jsou tak troufalí nebo tací popletové, že i zaměstnavatel může chtít odškodnění po nich? měšec

Kvalifikační dohoda: Co když zaměstnavatel zvýšenou kvalifikaci zaměstnance nevyužívá?

  • Zveřejněno: 29.05.2021
Zaměstnanci jsou povinni neustále si prohlubovat svou kvalifikaci. Za tímto účelem jim může zaměstnavatel dokonce uložit povinnost zúčastnit se konkrétního školení. Na druhou stranu při vyšších investicích do vzdělávání pracovníků může mít zaměstnavatel obavy, že s nově nabytými znalostmi utečou ke konkurenci. E15

Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování

  • Zveřejněno: 06.02.2021
Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti onemocnění způsobenému tímto koronavirem, z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného příslušníka k očkování, MPSV doporučuje.

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

  • Zveřejněno: 22.01.2021
Tato odborná publikace je výstupem výzkumného úkolu V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

  • Zveřejněno: 13.08.2020
Na základě pracovnělékařské prohlídky poskytovatel pracovnělékařské péče nebo registrující poskytovatel posuzované osoby vydává lékařský posudek, z jehož závěru musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá. Jde o samozřejmost v případě zaměstnanců v pracovním poměru. Jak je to u jiných skupin pracovníků?