Pracovněprávní vztahy

Hromadné žaloby

  • Zveřejněno: 30.04.2019

Do mezirezortního připomínkového řízení byl předložen návrh zákona o hromadných žalobách, ke kterému byla z připomínkových míst vznesena řada připomínek.

Hromadné propouštění: Na co máte nárok a kam se obrátit

  • Zveřejněno: 05.04.2019
Ztráta zaměstnání patří mezi velmi nepříjemné životní situace, která ovlivní chod celé rodiny. Pokud jde ze strany firmy o hromadné propuštění, je to o to nepříjemnější, že se jedná o několik desítek až stovek zaměstnanců zpravidla s obdobnou možností uplatnění a v jednom regionu. Jaký postup musí v případě hromadného propouštění dodržet zaměstnavatel a co čeká zaměstnance? E15
 

Odvolání zaměstnance

  • Zveřejněno: 28.02.2019
Zákoník práce stanoví, že odvolat lze pouze takového vedoucího zaměstnance, který současně zastává vedoucí pozici, která splňuje podmínky dle § 73 odst. 3 ZP a se kterým byla dohodnuta možnost se vedoucího místa vzdát.

Kdy je možno okamžitě zrušit pracovní poměr

  • Zveřejněno: 28.12.2018

Zákoník práce zná dva důvody, kdy zaměstnavatel může výjimečně zrušit pracovní poměr:

  • pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
  • zaviněné porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dále jen porušení povinnosti).

PORTÁL S PŘEHLEDEM PRACOVNÍCH NESCHOPNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ

  • Zveřejněno: 11.12.2018

Od 1. ledna 2019 bude zaměstnavatel moci on-line prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od kterého data a také ke kterému datu byla pracovní neschopnost ukončena.

Tato služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo pomocí přístupových údajů do datové schránky).

https://eportal.cssz.cz/