Pracovněprávní vztahy

Zkušební doba v práci: Co je kolem ní nového?

  • Zveřejněno: 08.09.2021
Co říká i neříká o zkušební době zákoník práce? Lze ji dohodnout i při změně druhu práce? Lze v rámci ní zrušit pracovní poměr s těhotnou ženou nebo pracovním úrazem poškozeným zaměstnancem? Lze získat odstupné i při propuštění ve zkušební době? měšec

Ústní domluva pro ukončení pracovního poměru nestačí. Úskalí odloženého „papírování“

  • Zveřejněno: 03.09.2021
Ačkoliv musí být veškeré dokumenty týkající se ukončování pracovního poměru písemné, může se stát, že se zaměstnanec se svým zaměstnavatelem pouze ústně domluví na tom, že ukončí pracovní poměr ve zkušební době. A že formální dokumenty vyřídí dodatečně. Komplikace nastává tehdy, pokud se zaměstnanci následně přihodí úraz vedoucí k pracovní neschopnosti. E15

Za vlastní neplatnou výpověď můžete odškodňovat i vy zaměstnavatele

  • Zveřejněno: 03.09.2021
Znáte případy, kdy musí zaměstnavatel odškodnit zaměstnance za neplatný vyhazov, ale někteří zaměstnanci jsou tak troufalí nebo tací popletové, že i zaměstnavatel může chtít odškodnění po nich? měšec

Kvalifikační dohoda: Co když zaměstnavatel zvýšenou kvalifikaci zaměstnance nevyužívá?

  • Zveřejněno: 29.05.2021
Zaměstnanci jsou povinni neustále si prohlubovat svou kvalifikaci. Za tímto účelem jim může zaměstnavatel dokonce uložit povinnost zúčastnit se konkrétního školení. Na druhou stranu při vyšších investicích do vzdělávání pracovníků může mít zaměstnavatel obavy, že s nově nabytými znalostmi utečou ke konkurenci. E15

Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování

  • Zveřejněno: 06.02.2021
Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti onemocnění způsobenému tímto koronavirem, z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného příslušníka k očkování, MPSV doporučuje.

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

  • Zveřejněno: 22.01.2021
Tato odborná publikace je výstupem výzkumného úkolu V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.