Pracovněprávní vztahy

Hasič vyhrál přelomový soud. Mnoha zaměstnancům může přinést i plat navíc

  • Zveřejněno: 10.11.2021
Během přestávek musel být hasič na ostravském letišti v pozoru a připravený do tří minut zasahovat. Za tuto přestávkovou pohotovost přitom nebyl placený. Ústavní soud se ho nyní v přelomovém verdiktu zastal. Seznam Zprávy

Zaměstnavatel odmítá převzít vaši výpověď. Co s tím? Kdy skončí váš pracovní poměr?

  • Zveřejněno: 10.11.2021
Jaké jsou možnosti doručení výpovědi, kterou dáváte v práci? Jak vyzrát na zaměstnavatele, který ji odmítá vůbec převzít, nebo potvrdit její převzetí? měšec

Musíte být v pohotovosti i při pracovní přestávce? Máte nárok na odměnu

  • Zveřejněno: 30.10.2021
Čerstvá rozhodnutí českého Ústavního soudu a Soudního dvora EU dávají naději mnoha zaměstnancům, jejichž pracovní přestávky nebo „volno“ ve skutečnosti neznamenají odpočinek. Když podle pokynů zaměstnavatele zůstávají v pohotovosti, musí se to počítat do pracovní doby. peníze

Posudek o pracovní činnosti může dát zaměstnavatel jen se souhlasem zaměstnance

  • Zveřejněno: 11.09.2021
Každý zaměstnavatel má právo vést o svých zaměstnancích osobní spis, který se uchovává i po skončení jejich pracovního poměru. Na požádání by měl zaměstnavatel vydat zaměstnanci i posudek o jeho pracovní činnosti, poskytovat ho dál však bez souhlasu zaměstnance nesmí. Novinky

Zkušební doba v práci: Co je kolem ní nového?

  • Zveřejněno: 08.09.2021
Co říká i neříká o zkušební době zákoník práce? Lze ji dohodnout i při změně druhu práce? Lze v rámci ní zrušit pracovní poměr s těhotnou ženou nebo pracovním úrazem poškozeným zaměstnancem? Lze získat odstupné i při propuštění ve zkušební době? měšec

Ústní domluva pro ukončení pracovního poměru nestačí. Úskalí odloženého „papírování“

  • Zveřejněno: 03.09.2021
Ačkoliv musí být veškeré dokumenty týkající se ukončování pracovního poměru písemné, může se stát, že se zaměstnanec se svým zaměstnavatelem pouze ústně domluví na tom, že ukončí pracovní poměr ve zkušební době. A že formální dokumenty vyřídí dodatečně. Komplikace nastává tehdy, pokud se zaměstnanci následně přihodí úraz vedoucí k pracovní neschopnosti. E15