Firemní kultura

Zaměstnanecké benefity a daně. Co je dobré vědět?

  • Zveřejněno: 16.12.2022
Zaměstnanecké benefity lze definovat jako výhody poskytované zaměstnavatelem jeho pracovníkům nad rámec mzdy. Většinu benefitů nemají zaměstnanci zakotvenou například v pracovní smlouvě, protože nejsou nárokovatelnou součástí. Které zaměstnanecké benefity u nás patří mezi nejžádanější? E15

Zásada rovnosti v odměňování: na co všechno musí být ve firmě jednotný metr?

  • Zveřejněno: 14.06.2022
Jestliže zaměstnavatel rozdá příplatky za dosaženou praxi určité profesní skupině zaměstnanců, znamená to, že je musí přiznat ostatním skupinám zaměstnanců? Pokud příplatek nedá všem, dopouští se diskriminace? měšec

První pomoc při šikaně v práci

  • Zveřejněno: 11.11.2021
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma První pomoc při šikaně v práci.

Posudek o pracovní činnosti může dát zaměstnavatel jen se souhlasem zaměstnance

  • Zveřejněno: 11.09.2021
Každý zaměstnavatel má právo vést o svých zaměstnancích osobní spis, který se uchovává i po skončení jejich pracovního poměru. Na požádání by měl zaměstnavatel vydat zaměstnanci i posudek o jeho pracovní činnosti, poskytovat ho dál však bez souhlasu zaměstnance nesmí. Novinky

Od kdy pro vás platí smlouva či dohoda, kterou jste podepsali zaměstnavateli?

  • Zveřejněno: 31.08.2021
Zavazuje vás smlouva či dohoda uzavřená se zaměstnavatelem, jejíž exemplář vám ovšem nikdy nevydal? Platí pro vás podepsaná smlouva, jejíž vyhotovení nemáte? měšec