BOZP

Školení BOZP a PO pomocí e-learningu

  • Zveřejněno: 28.09.2020
V důsledku tzv. koronavirové krize vzrostl zájem o vzdělávání na dálku, mimo jiné i formou e-learningu, včetně provádění tzv. školení BOZP  a školení PO zaměstnanců prostřednictvím tohoto nástroje. Je však pro zaměstnance vhodný? A pokud ano, za jakých podmínek?

Pracovní a nepracovní úraz v krátkém sledu

  • Zveřejněno: 24.09.2020
Zaměstnanec je v pracovní neschopnosti vinou pracovního úrazu. Několik dní před ukončením pracovní neschopnosti se pracovníkovi stal další úraz, tentokrát jeho soukromý při pádu, takže bude v pracovní neschopnosti ještě několik dalších týdnů. Jak je od sebe odlišit kvůli odškodňování?

3 nové české nástroje na hodnocení rizik

  • Zveřejněno: 21.09.2020
Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP. Česká republika vyvinula další 3 nástroje OiRA pro hodnocení rizik - obecný nástroj pro hodnocení rizik, nástroj zaměřený na vysokozdvižné vozíky a nástroj zabraňující šíření COVID-19 na pracovišti.

BOZP mladých pracovníků

  • Zveřejněno: 11.09.2020
U mladých pracovníků existuje častější riziko pracovního úrazu než u jiných věkových skupin. Důvodem může být jejich nezralost a nezkušenost, nedostatečná péče o BOZP u zaměstnavatele, která má být právě této věkové skupině věnována zvýšeně.