BOZP

Nemoc z povolání od A do Z

  • Zveřejněno: 30.08.2021
Pro uznání nemoci z povolání není podstatné, zda posuzovaná nemoc prokazatelně vznikla při určité práci, ale jen to, zda posuzovaný vykonával práci, která svým charakterem odpovídala podmínkám vzniku nemoci z povolání uvedené v platném seznamu nemocí z povolání.

BOZP: Plnotextové publikace zdarma ke stažení

  • Zveřejněno: 26.08.2021
Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny publikace související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Alkohol na pracovišti

  • Zveřejněno: 21.08.2021
Na pracovišti je zakázáno požívat alkoholické nápoje i mimo pracovní dobu. To se týká třeba i oslav pořádaných na pracovišti po skončení pracovní doby. Řada vedoucích pracovníků však tento zákaz nevyžaduje a nekontroluje.

Odboroví „bezpečáci“ poskytují firmám dobrou službu

  • Zveřejněno: 07.08.2021
Pokuty v celkové výši přibližně 300 mil. Kč udělí každoročně Státní úřad inspekce práce tuzemským firmám za porušování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další stovky milionů korun přitom podnikům ušetří odboroví „bezpečáci“, kteří je při svých kontrolách na nedostatky včas upozorní. A to bez jakýchkoli sankcí.