BOZP

První pomoc a kdo školí zásady první pomoci na pracovišti

  • Zveřejněno: 03.09.2019

Při kontrolách na pracovišti se naše odborová inspekce bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy často setkává s tím, že zaměstnanci nejsou proškoleni ze zásad poskytování první pomoci na pracovišti. Pro nás, jako zástupce zaměstnanců, je tato skutečnost nepřijatelná. Znalost poskytnutí první pomoci považujeme za zásadní, protože ze zkušenosti víme, že tato znalost rozhoduje  o životě nebo smrti.

Moderní formy komunikace se nevyhnou ani oblasti BOZP

  • Zveřejněno: 25.08.2019
Společně s rozvojem nových informačních technologií je nutné přehodnotit využití nástrojů stávajících forem komunikace a vytvořit nové moderní formy komunikace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s akcentem podpory efektivity poskytování informací k prosazování zvyšování úrovně BOZP a celkové kultury bezpečnosti v České republice. BOZPinfo.cz

Zátěž teplem

  • Zveřejněno: 28.06.2019
V těchto dnech jsme opět vystaveni zvýšené zátěži teplem. Zátěž teplem upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 3 - § 5 a Příloha č. 1. Práce v horku se řeší přestávkami, ochrannými nápoji.

Obsah lékárničky na pracovištích. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?

  • Zveřejněno: 23.06.2019
Povinností zaměstnavatele je nejen minimalizovat možná zdravotní rizika na pracovišti, ale i zajistit první pomoc v případě úrazu. Lékárnička je ze zákona povinnou výbavou na všech pracovištích, přesto není její obsah stanoven žádným předpisem. Z čeho mají zaměstnavatelé vycházet a na co nesmí zapomínat?