BOZP

Dotazník Evropské agentury pro BOZP

  • Zveřejněno: 25.04.2022
Agentura EU-OSHA se neustále snaží zlepšovat činnost spočívající v propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vaše připomínky a návrhy mohou pomoci vykonávat ji ještě lépe.

Policy Brief VÚBP - Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik

  • Zveřejněno: 23.04.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik.

Národní a další významné online zdroje informací o BOZP

  • Zveřejněno: 28.03.2022
Pro osoby zodpovědné za prevenci rizik a zajišťování BOZP zaměstnanců je nezbytné, aby byly znalé informačních zdrojů o BOZP, v lepším případě, aby byly schopny se v nich co nejlépe orientovat a využívat jimi poskytované informace. BOZPinfo

Policy Brief VÚBP - Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik

  • Zveřejněno: 11.03.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát jde o Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik.

Nové technologie a BOZP

  • Zveřejněno: 10.03.2022
Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0.