BOZP

Nejčastější nedostatky při změně pracovního zařazení

  • Zveřejněno: 03.03.2024
Jedná se o dočasné převedení zaměstnance či části zaměstnanců na práci při drobných stavebních či zemních pracích. Tyto práce jsou prováděny především v době, kdy je nedostatek práce v zemědělské prvovýrobě / podzim, zima a část jara/. V této době  zaměstnavatelé hledají jak pro část zaměstnanců zajistit alespoň nějakou práci. Jedná se například o opravy, či přestavby částí zemědělských budov .

Od ledna 2024 se valorizuje bolestné z pracovního úrazu a nemocí z povolání

  • Zveřejněno: 13.01.2024
Tělesné a duševní strádání při škodné události na zdraví a v době léčení se odškodňuje náhradou za bolest. Trvalé zdravotní následky projevující se v omezené možnosti zapojení do různých životních činností se odškodňují náhradou za ztížení společenského uplatnění. Jak se odškodnění počítá? měšec

Legislativní změny v problematice BOZP

  • Zveřejněno: 18.10.2023
Dne 5. října 2023 se konal online seminář s názvem Legislativní změny v problematice BOZP, jehož cílem bylo poskytnout bližší náhled do problematiky odškodňování při újmách na zdraví a legislativních novinek v problematice BOZP.
 

Následkem pracovního úrazu může být i smrt. Jaká práva mají pozůstalí?

  • Zveřejněno: 19.08.2023
Podle dat Státního úřadu inspekce práce za minulý rok se počet smrtelných pracovních úrazů drží na rekordně nízké úrovni za posledních dvacet let. Přesto k neštěstí může dojít. Jaké náhrady pomohou pozůstalým překonat obtížné životní období? e15