BOZP

Nové trendy v BOZP a kvalita pracovního života 2019

  • Zveřejněno: 21.12.2019
Vyšlo tematické číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), v němž byly zveřejněny články prezentované na mezinárodní odborné konferenci Nové trendy v BOZP a kvalita pracovního života 2019.

Pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců – nejčastější otázky

  • Zveřejněno: 21.11.2019

V minulosti náš Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR věnoval nemalé finanční prostředky do osvěty a to v souvislosti s novelizací zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách. Tato novelizace nabyla právní účinnosti právě před dvěma lety a to zákonem č. 202/2017 Sb., na jehož tvorbě se náš svaz také nemalou měrou podílel. Přestože naši inspektoři BOZP provedli za tu dobu několik seminářů a školení k této problematice, objevují se neustále tytéž dotazy k platnosti tohoto zákona. Některé, nejčastější z těchto dotazů se pokusím zodpovědět a to zjednodušenou formou.

Příručka BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE

  • Zveřejněno: 27.10.2019
Státní úřad inspekce práce připravil příručku BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE, kde na jednom místě jsou přehledně seřazeny všechny podstatné informace týkající se ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích.

Stát už 50 let dohlíží na bezpečnost práce

  • Zveřejněno: 27.09.2019
Letos uplyne padesát let od zavedení jednotného státního dozoru nad bezpečností práce. 1. ledna 1969 vznikl Český úřad bezpečnosti práce, který v tehdejším Československu sjednotil odlišné dozorové orgány pečující o ochranu zdraví pracujících. Od něho pak vede cesta k dnešnímu Státnímu úřadu inspekce práce (SÚIP).