BOZP

Pracovní úraz při stravování

  • Zveřejněno: 21.06.2021
Nedávno do redakce BOZPinfo přišel zajímavý dotaz: Pracovník si v době přestávky ohříval stravu v mikrovlnné troubě a po jejím otevření se opařil. K úrazu opařením nedošlo tedy přímo při stravování, které je vyloučeno z přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, ale při obsluze mikrovlnné trouby. Bude tento úraz uznán jako pracovní?

Bezpečný podnik – realizace prověrek systémů řízení BOZP v době pandemie covid-19

  • Zveřejněno: 20.06.2021
V minulém roce v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina požádalo o prověření svého systému řízení bezpečnosti práce v rámci programu Bezpečný podnik 7 žadatelů. Prověřovaní zaměstnavatelé, u kterých byly v roce 2020 prováděny prověrky, jsou ekonomicky stabilní s dlouholetou tradicí, obhajující titul Bezpečný podnik již po několikáté.

NV č. 195/2021 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

  • Zveřejněno: 28.05.2021
Dne 17. 5. 2021 bylo v částce 82/2021 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti, až na výjimky stanovené v závěru, dnem 20. května 2021. 

Muskuloskeletální poruchy a evropská kampaň BOZP 2020–2022

  • Zveřejněno: 25.05.2021
Kampaň Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) na léta 2020–2022 Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž po letech opět vyzdvihla do popředí téma muskuloskeletálních poruch, které přináší stále něco nového. Seminář, který pořádala agentura EU-OSHA, Ministerstvo práce a sociálních věcí a ČMKOS se konal 18. května a zazněla na něm řada zajímavých informací.