BOZP

Proškolení obsluhy motorového vozíku

  • Zveřejněno: 16.04.2021

Dotaz:

Již rok jsem nebyl přeškolen na VZV; znamená to, že na něm nemohu jezdit, nebo mohu? Jezdí se i na pozemní komunikace. Zaměstnavatel se vůbec nevyjadřuje, kdy by proškolení mělo proběhnout.

Bezpečná manipulace s břemeny na zdravém pracovišti

  • Zveřejněno: 12.04.2021
V loňském roce byla vyhlášena kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA tentokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou v Evropě stále velmi rozšířené, a to navzdory značnému úsilí jim předcházet.

Znaková komunikace pro bezpečnou práci

  • Zveřejněno: 08.04.2021
Seznamte se prostřednictvím krátkého animovaného videa s projektem Signed Safety at Work (Znaková komunikace pro bezpečnou práci), který řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s dalšími 6 partnery ze 4 evropských zemí.

Vznikající rizika a výzvy v oblasti BOZP v zemědělství a lesnictví

  • Zveřejněno: 07.04.2021
Vzhledem k rozmanitým úkolům, jako je zacházení s hospodářskými zvířaty a kácení stromů, se nelze divit, že zemědělství a lesnictví je jedním z nejnebezpečnějších odvětví v Evropě. Má-li toto odvětví přežít, musíme předvídat a řešit výzvy v oblasti BOZP, kterým bude toto odvětví čelit.

Bezpečnost práce ve sportu

  • Zveřejněno: 29.03.2021
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., zahájil produkci podcastů v rámci projektu Bezpečnost práce ve sportu, jehož cílem je zmapování relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy, zejména v podmínkách sportovních fotbalových organizací.