BOZP

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti BOZP v době nouzového stavu

  • Zveřejněno: 21.11.2020
Vyhlášení nouzového stavu představuje významný zásah do běžného chodu společnosti, výkonu běžných pracovních činností i činností odborníků v oblasti BOZP, včetně možnosti si obnovovat svou kvalifikaci v řádných termínech tak, aby na sebe získaná/obnovovaná kvalifikace časově navazovala.

Dotazník - Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu

  • Zveřejněno: 12.11.2020
V rámci řešení úkolů směřujících ke zlepšení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) by Vás Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. rád požádal o zodpovězení několika otázek. Cílem průzkumu je identifikovat rozdíl ve využívání „nových technologií“ (digitalizace, automatizace, průmysl 4.0) v době před koronakrizí a v jejím průběhu.

Nové nástroje OiRA

  • Zveřejněno: 11.11.2020
Tyto nástroje jsou určeny pro malé podniky a mikropodniky, které s jejich pomocí mohou provádět a dokumentovat hodnocení rizik podle svých požadavků.

Hygiena rukou

  • Zveřejněno: 06.11.2020
Příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb.

Školení BOZP a PO pomocí e-learningu

  • Zveřejněno: 28.09.2020
V důsledku tzv. koronavirové krize vzrostl zájem o vzdělávání na dálku, mimo jiné i formou e-learningu, včetně provádění tzv. školení BOZP  a školení PO zaměstnanců prostřednictvím tohoto nástroje. Je však pro zaměstnance vhodný? A pokud ano, za jakých podmínek?

Pracovní a nepracovní úraz v krátkém sledu

  • Zveřejněno: 24.09.2020
Zaměstnanec je v pracovní neschopnosti vinou pracovního úrazu. Několik dní před ukončením pracovní neschopnosti se pracovníkovi stal další úraz, tentokrát jeho soukromý při pádu, takže bude v pracovní neschopnosti ještě několik dalších týdnů. Jak je od sebe odlišit kvůli odškodňování?