BOZP

Nejnebezpečnější profese světa? Živí se jimi i řada Čechů. Úředníci to nejsou

  • Zveřejněno: 07.04.2023

Jdete do práce a už se z ní nevrátíte živí. To je noční můra zaměstnanců i jejich blízkých. Některá povolání jsou přitom výrazně rizikovější než jiná. Žebříček těch nejnebezpečnějších profesí na základě analýzy dat sestavil odborný web Invictus Law, který se specializuje na pracovní právo. deník

Nový test na Prevence.info

  • Zveřejněno: 06.04.2023
Na webu Prevence.info byl zveřejněn nový test ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro dobrovolné svazové inspektory BOZP. Vyzkoušejte si své znalosti.

Policy Brief VÚBP - Regionální rozdíly v kvalitě pracovního života v ČR

  • Zveřejněno: 04.04.2023
Kvalita pracovního života je důležitým aspektem celkové životní pohody, determinantem fyzického i psychického zdraví jednotlivců a hraje klíčovou roli v udávání tempa růstu produktivity a ekonomiky jako celku. BOZPinfo

Předložení návrhů opatření / aktivit dle § 320a písma) a b) Zákoníku práce na rok 2024

  • Zveřejněno: 14.03.2023
Na 165. jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 6. března 2023 byly schváleny Priority sociálního dialogu podle § 320a písm. a) zákoníku práce a Priority prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání podle § 320a písm. b) zákoníku práce na rok 2024.
V souladu s ustanovením příslušných metodických postupů pro vyplácení finančních prostředků lze nyní předkládat návrhy aktivit na podporu sociálního dialogu dle písm. a) uvedeného paragrafu, respektive návrhy opatření v oblasti prevence dle písm. b). Návrhy aktivit a opatření předkládejte, prosím, Sekretariátu RHSD ČR na předepsaném formuláři do 31. března 2023 tak, aby mohl být zajištěn další schvalovací postup.
Schválené priority na rok 2024 a předepsané formuláře v příloze.