BOZP

Příručka BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE

  • Zveřejněno: 27.10.2019
Státní úřad inspekce práce připravil příručku BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE, kde na jednom místě jsou přehledně seřazeny všechny podstatné informace týkající se ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích.

Stát už 50 let dohlíží na bezpečnost práce

  • Zveřejněno: 27.09.2019
Letos uplyne padesát let od zavedení jednotného státního dozoru nad bezpečností práce. 1. ledna 1969 vznikl Český úřad bezpečnosti práce, který v tehdejším Československu sjednotil odlišné dozorové orgány pečující o ochranu zdraví pracujících. Od něho pak vede cesta k dnešnímu Státnímu úřadu inspekce práce (SÚIP).

První pomoc a kdo školí zásady první pomoci na pracovišti

  • Zveřejněno: 03.09.2019

Při kontrolách na pracovišti se naše odborová inspekce bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy často setkává s tím, že zaměstnanci nejsou proškoleni ze zásad poskytování první pomoci na pracovišti. Pro nás, jako zástupce zaměstnanců, je tato skutečnost nepřijatelná. Znalost poskytnutí první pomoci považujeme za zásadní, protože ze zkušenosti víme, že tato znalost rozhoduje  o životě nebo smrti.

Moderní formy komunikace se nevyhnou ani oblasti BOZP

  • Zveřejněno: 25.08.2019
Společně s rozvojem nových informačních technologií je nutné přehodnotit využití nástrojů stávajících forem komunikace a vytvořit nové moderní formy komunikace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s akcentem podpory efektivity poskytování informací k prosazování zvyšování úrovně BOZP a celkové kultury bezpečnosti v České republice. BOZPinfo.cz