BOZP

ŽEBŘÍKY- Osnova školení

  • Zveřejněno: 24.02.2023
Pokud se podíváme na statistiku smrtelných, vážných i ostatních úrazů několik let zpátky, tak zjistíme, že nejčastější příčinou úrazu jsou pády. Nejhorší následky mají ale pády z výšky, a to nejčastěji ze žebříku.

Informační zdroje VÚBP - Pracovní pohoda

  • Zveřejněno: 11.02.2023

Portál Pracovní pohoda je věnovaný měření a zlepšení kvality pracovního života v České republice. Nabízí aktuální informace o kvalitě pracovního života, odkazy na články, doporučení a další užitečné informace pro pracující i zaměstnavatele. Změřte svou kvalitu pracovního života pomocí krátkého interaktivního dotazníku.

Legislativa vztahující se k BOZP a PO pro rok 2023

  • Zveřejněno: 09.02.2023
V souvislosti s tím, jak uveřejňujeme na našich internetových stránkách návody na vytvoření materiálu pro aplikaci předpisů BOZP v praxi, se nám množí dotazy, kde je možné podklady pro tvorbu těchto materiálů získat, nebo si alespoň ověřit platnost použitých odkazů na jednotlivé Nařízení vlády České republiky, nebo na jednotlivé Zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021

  • Zveřejněno: 03.02.2023
Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2021 a dále jejich vývojem od roku 2012. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. BOZPinfo

Novinky v BOZP 2022

  • Zveřejněno: 06.01.2023
Stejně jako v letech předchozích i v letošním roce přináší BOZPinfo stručný přehled těch nejdůležitějších změn v právních předpisech řešících problematiku BOZP, které přinesl uplynulý rok.