BOZP

Novinky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

  • Zveřejněno: 06.07.2021
O novém zákoně o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení se diskutuje již delší dobu. Oblast bezpečnosti technických zařízení bude zcela nově upravena. I když se jedná o nejzásadnější změnu v BOZP od roku 2006, neměly by se opomenout i další, ke kterým by mělo dojít, například novely zákoníku práce.

Pracovní úraz při stravování

  • Zveřejněno: 21.06.2021
Nedávno do redakce BOZPinfo přišel zajímavý dotaz: Pracovník si v době přestávky ohříval stravu v mikrovlnné troubě a po jejím otevření se opařil. K úrazu opařením nedošlo tedy přímo při stravování, které je vyloučeno z přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, ale při obsluze mikrovlnné trouby. Bude tento úraz uznán jako pracovní?

Bezpečný podnik – realizace prověrek systémů řízení BOZP v době pandemie covid-19

  • Zveřejněno: 20.06.2021
V minulém roce v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina požádalo o prověření svého systému řízení bezpečnosti práce v rámci programu Bezpečný podnik 7 žadatelů. Prověřovaní zaměstnavatelé, u kterých byly v roce 2020 prováděny prověrky, jsou ekonomicky stabilní s dlouholetou tradicí, obhajující titul Bezpečný podnik již po několikáté.