BOZP

První rok s podcasty VÚBP

  • Zveřejněno: 26.12.2021
Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Během jednoho roku se podařilo vydat 17 epizod podcastů. Poslechněte si je. BOZPinfo

BOZP u osob samostatně výdělečně činných

  • Zveřejněno: 16.12.2021
OSVČ za dodržování BOZP odpovídají hlavně sami sobě. Ale mají také povinnost dodržovat předpisy BOZP, především některá ustanovení zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Lexikon BOZP

  • Zveřejněno: 09.12.2021
Příručka pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem.

Plakát Podpora duševního zdraví na pracovišti

  • Zveřejněno: 16.11.2021
Dnem 19. dubna 2021 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.