Legislativa vztahující se k BOZP a PO pro rok 2023

  • Zveřejněno: 09.02.2023

V souvislosti s tím, jak uveřejňujeme na našich internetových stránkách návody na vytvoření materiálu pro aplikaci předpisů BOZP v praxi, se nám množí dotazy, kde je možné podklady pro tvorbu těchto materiálů získat, nebo si alespoň ověřit platnost použitých odkazů na jednotlivé Nařízení vlády České republiky, nebo na jednotlivé Zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro vaši rychlejší orientaci v platných předpisech BOZP pro rok 2023 vypracoval Ing. Hotový přehled většiny nařízení a zákonů, které se týkají naší práce v oblasti bezpečnosti práce.

Pokud Vás zajímá podrobnější obsah jednotlivých nařízení a zákonů, zadejte číslo hledaného zákonu, nebo nařízení do vyhledavače, jehož odkaz tady uvádím a zobrazí se vám platné znění příslušného zákona nebo nařízení vlády.

(zakonyprolidi.cz)

Přeji Vám úspěšnou orientaci v zákonech a nařízení

Ing. Jaromír Šedivec
Svazový inspektor BOZP

_____________________________________

Legislativa vztahující se k BOZP a PO pro rok 2023

 

  • NV. č. 180/ 2015 Sb.  (příloha) – zakázané práce ženám a mladistvým

 

  • Zákon č. 250/2021 Sb. vyhrazená technická zařízení      /193/2022 Sb. /
  • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. – O vyhrazených el. zařízení  
  • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – odborná způsobilost k výkonu činnosti s el. zařízením.
  • Nařízení vlády č.192/2022 Sb. o vyhrazených tlakových technických zařízení
  • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. - o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních

 

SI, BOZP   ing. Jaroslav Hotový

Přílohy:
  • Zdroj: OSPZV-ASO