Právní poradna

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

  • Zveřejněno: 08.07.2019
Na školení jste nás informovala o tom, že máme povinnost zveřejňovat ve veřejném rejstříku své účetní závěrky. Pokud jsme tak neučinili, může nás příslušný soud vyzvat a pak, že musíme konat a závěrku zveřejnit, jinak můžeme dostat pokutu. V současné době jsme slyšeli, že některé odborové organizace byly již soudy vyzvány. Jak to je?

Služby a nepřítomnost v bytě

  • Zveřejněno: 13.06.2019
V minulém roce jsem byla služebně tři měsíce v zahraničí. Požádala jsem tedy pronajímatele bytu, který užívám na základě nájemní smlouvy, aby mi ve vyúčtování služeb tyto tři měsíce zohlednil (společná elektřina, úklid, výtah, vytápění společných prostor). Odmítl moji žádost, prý to není možné. Je to tak?

Účast na školení se považuje za výkon práce

  • Zveřejněno: 12.04.2019
Pracuji ve vedoucí pozici jako skladník a zúčastnil jsem se o víkendu školení, které se vztahovalo k mé funkci. Účast byla povinná a já v současné době požaduji od zaměstnavatele zaplacení mzdy a všech příplatků, na které mi vznikl nárok. Zaměstnavatel však není ochotný moje nároky akceptovat. Je to v souladu se zákoníkem práce?