Právní poradna

Náhrada škody při ohrožení nemocí z povolání

  • Zveřejněno: 26.01.2019

Pracovnice se domáhala u soudu náhrady škody při ohrožení nemocí z povolání. Domnívala se, že je nutné prokázat, že zaměstnavatel způsobil její ohrožení nemocí z povolání tím, že porušil právní povinnosti v BOZP. Jak rozhodly soudy?

Zaručená mzda

  • Zveřejněno: 18.12.2018

Prosím o sdělení, zda se zaručená mzda vztahuje i na zaměstnance odměňovaného úkolovou mzdou. Jsem zaměstnán v akciové společnosti.

O každém prostoru, který zabírají kamery, musí být zaměstnanec informován

  • Zveřejněno: 03.11.2018

V současné době stále více zaměstnavatelů začíná využívat kamerové systémy. Přitom je jasné, že jejich používáním dochází k určitému narušení soukromí zaměstnanců. Aby narušení soukromí bylo minimalizováno, stanoví zákonodárce určité mantinely, které musí být při monitorování kamerovým systémem dodržovány.

Zdanění úroků z prodlení

  • Zveřejněno: 16.10.2018

Zaměstnavatel nám pozdě vyplatil mzdu. Současně nám vyplatil úroky z prodlení s tím, že nám tyto úroky zdanil společně s pozdě doplacenou mzdou. Je to správně? Domnívali jsme se, že úroky se nezdaňují.