Právní poradna

Jak je to s odškodněním pracovního úrazu pojišťovnou, když zaměstnanec i zaměstnavatel je jedna a tatáž osoba?

  • Zveřejněno: 09.03.2022
Pojišťovna odmítla odškodnit pracovní úraz z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání kvůli neplatnosti pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a poškozeným zaměstnancem. Pracovní smlouvu totiž za obě strany uzavřel tentýž člověk. Jak rozhodly soudy?

Má absence výstupní prohlídky vliv na uznávání nemoci z povolání?

  • Zveřejněno: 07.03.2022
Výstupní prohlídky se provádí v případě ukončení výkonu rizikových prací a v případech, kdy u současného zaměstnavatele byla u zaměstnance uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemoci z povolání nebo zaměstnanec utrpěl závažný pracovní úraz s opakovanými dočasnými pracovními neschopnostmi nebo na základě zhoršení zdravotního stavu, kdy je nutné provést nové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění.

Při práci způsobíte škodu někomu jinému než zaměstnavateli. Může vás dotyčný žalovat?

  • Zveřejněno: 21.01.2022
Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Znamená to, že spolupracujícím firmám a zákazníkům odpovídá přímo zaměstnanec bez ohledu na omezení daná zákoníkem práce? měšec

Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 04.01.2022
Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?