Právní poradna

Pracovní úraz od A do Z

  • Zveřejněno: 24.03.2021
Z ustanovení § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce (dále ZP), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá zákonná povinnost každého zaměstnance bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

Započítávání COVID odměn

  • Zveřejněno: 22.03.2021
Započítávají se COVID odměny do hrubých výdělků při zjišťování průměrných výdělků zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče a zaměstnanců v sociálních službách?