Právní poradna

Zákon č. 366/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce

  • Zveřejněno: 04.01.2020
Dne 31. 12. 2019 byl v částce 152/2019 Sb. zveřejněn zákon č. 366/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti 1. června 2020.

Odškodnění za ohrožení nemocí z povolání

  • Zveřejněno: 22.11.2019
Zaměstnanec se soudil se zaměstnavatelem o odškodnění za ohrožení nemocí z povolání. Soudy se neshodovaly v názoru, zda musí zaměstnanec prokazovat, jaká opatření měl zaměstnavatel přijmout, v jakém období, v jakém rozsahu či co dalšího měl učinit, aby bylo zabráněno poškození zdraví zaměstnance, a k tomu navrhnout důkazy. Jak to dopadlo?

Zajištění stravování zaměstnavatelem

  • Zveřejněno: 20.10.2019
Stravování, včetně poskytování stravenek, patří mezi často využívané a zaměstnanci oceňované benefity. Zákoník práce ani jiný právní předpis však povinnost poskytovat a financovat stravování žádnému zaměstnavateli neukládá.