Právní poradna

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

  • Zveřejněno: 11.03.2020
Můžete mně poradit, jaké máme možnosti, když nám zaměstnavatel oznámil, že nebude mít od příštího týdne pro nás práci z důvodu nedodání potřebných součástek z Číny? Řekl nám, že si budeme muset vybírat dovolenou. Nám se toto řešení nelíbí, máme jiné možnosti? Neměl zaměstnavatel povinnost tuto situaci řešit s naší odborovou organizací?

Pracovní poměr a těhotenství

  • Zveřejněno: 27.02.2020
Naše zaměstnankyně odborářka je v pracovní neschopnosti – těhotná a je v pracovním poměru na dobu určitou. Podle smlouvy by měla skončit 29. března 2020, ale pokud je v pracovní neschopnosti, tak by měl její pracovní poměr skončit, až bude práce schopná. Naše personalistka ale tvrdí, že jí pracovní poměr skončí bez dalšího tak, jak je uvedeno v pracovní smlouvě. Je to zákonné?

Pracovnělékařské služby

  • Zveřejněno: 25.02.2020
Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi.

Nesouhlas s převedením na jinou práci a žádost o odstupné

  • Zveřejněno: 20.02.2020
Pracovnice po pracovním úrazu odmítla převedení na jinou práci v jiném městě a u soudů se domáhala odstupného od zaměstnavatele. Jak rozhodly? Článek vychází z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 448/2014. BOZPinfo

Zaměstnavatel je v insolvenci a neposílá mzdu. Na co máte právo?

  • Zveřejněno: 18.02.2020
Pokud vám zaměstnavatel přestal z nejrůznějších důvodů posílat výplatu, můžete se s ním nejprve pokusit domluvit. Pošlete mu výzvu k uhrazení dlužné částky. Je ale bohužel i pravděpodobné, že na ni nebude reagovat. Co teď? E15

Sociální podpora při úmrtí zaměstnance

  • Zveřejněno: 11.02.2020
Chtěli bychom do kolektivní smlouvy přidat ustanovení pro případ výplaty sociální podpory při úmrtí zaměstnance v následujícím znění: „Zaměstnavatel poskytne sociální výpomoc v případě úmrtí zaměstnance jeho manželce, popřípadě družce, se kterou měl dotyčný zaměstnanec dítě, a to v podobě podpory ve výši 50 000 Kč, a každému nezaopatřenému dítěti ve výši 30 000 Kč.“ Chtěli bychom vědět, zda je možné takto poskytnout plnění ze sociálního fondu a zda to bude mít nějaké daňové dopady u pozůstalých.