Právní poradna

Mohu navzdory svým zdravotním potížím odmítnout uznání nemoci z povolání?

  • Zveřejněno: 14.07.2021
Na základě audio kontroly mi ORL lékař zakázal pracovat na pracovišti. Dále se o tom bude jednat v rámci pracovního lékařství. Potíže se sluchem řeším se svým lékařem a je neléčitelné. Mě nijak neomezuje a rozhodně nechci, aby mi byla uznána nemoc z povolání. Vím, že máme brzkou hluchotu v rodině (cca v 60 letech). Mohu odmítnout zdravotní omezení? 40 let pracuji v hluku a beru to jako problém věku. Navíc v hlučném prostředí pobývám omezenou dobu a používám OOPP

Pracovní úraz při stravování

  • Zveřejněno: 21.06.2021
Nedávno do redakce BOZPinfo přišel zajímavý dotaz: Pracovník si v době přestávky ohříval stravu v mikrovlnné troubě a po jejím otevření se opařil. K úrazu opařením nedošlo tedy přímo při stravování, které je vyloučeno z přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, ale při obsluze mikrovlnné trouby. Bude tento úraz uznán jako pracovní?

Kvalifikační dohoda: Co když zaměstnavatel zvýšenou kvalifikaci zaměstnance nevyužívá?

  • Zveřejněno: 29.05.2021
Zaměstnanci jsou povinni neustále si prohlubovat svou kvalifikaci. Za tímto účelem jim může zaměstnavatel dokonce uložit povinnost zúčastnit se konkrétního školení. Na druhou stranu při vyšších investicích do vzdělávání pracovníků může mít zaměstnavatel obavy, že s nově nabytými znalostmi utečou ke konkurenci. E15