Právní poradna

Testy na covid-19 jako mimořádná prohlídka? Ne!

  • Zveřejněno: 13.01.2021
Může zaměstnavatel po nástupu z celozávodní dovolené nařídit celkové testování zaměstnanců na covid-19? Může se toto testování považovat za mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance?

Pracovní doba

  • Zveřejněno: 13.01.2021
Prosím sdělit, zda je možné, aby stanovená týdenní pracovní doba 40 hod. byla rozvržena nerovnoměrně. Slyšela jsem, že v tomto případě to nelze.

Změna usnesení vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření, týkající se pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu

  • Zveřejněno: 07.01.2021
Dne 16. října 2020 vydala vláda České republiky usnesení č. 1049 o přijetí krizového opatření, které bylo dne 7. prosince 2020 změněno usnesením č. 1291. Toto usnesení blíže specifikuje oblast pracovnělékařských služeb za nynější doby trvání nouzového stavu, a to především možnost využití čestného prohlášení ve stanovených případech či možnost neprovádění periodických prohlídek.

Neuznání nemoci z povolání

  • Zveřejněno: 07.01.2021
Jak rozhodly soudy. V tomto případě se žalobce domáhal odškodnění nemoci z povolání. Soudy jeho žalobu zamítly. Důležitým závěrem bylo umožnění zaměstnavateli, i když zaměstnanec u něj mohl pracovat v podmínkách, za nichž zjištěná nemoc z povolání vzniká, aby v občanském soudním řízení vyvrátil závěr, že zjištěné onemocnění je nemocí z povolání.

Zákoník práce nelze porušovat ani v době pandemie

  • Zveřejněno: 06.01.2021
Současné období restartu ekonomiky je náročné pro zaměstnavatele. Mnozí z nich mění předmět činnosti, výrobní strukturu a provádějí organizační změny. To má odraz i v uplatňování pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce. epravo.cz