Právní poradna

Kdy a jak může zaměstnavatel nařídit dovolenou

  • Zveřejněno: 06.06.2020
V důsledku úbytku zakázek nemají v současnosti některé firmy pro své zaměstnance práci. V rámci opatření kvůli koronaviru pracovala doposud řada z nich v režimu práce z domova či ošetřovného a pro čerpání dovolené nebyly podmínky. Ač nyní dochází k postupnému obnovování činnosti, na řadu firem nadále dopadá propad poptávky. Některé společnosti to řeší tím, že nařizují svým zaměstnancům čerpání dovolené. Novinky

Práce z domova (home office) a stravenka

  • Zveřejněno: 03.05.2020
Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, kde je zřizovatelem kraj. V souvislosti s koronavirem pracuji z domova – „home office“. Místo trvalého bydliště bylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce. Zaměstnavatel nám poskytuje stravenky. Nyní nám naše vedoucí sdělila, že zřejmě v době výkonu práce doma nebudeme mít nárok na poskytování stravenek, že to musí ověřit u zřizovatele. Je to pravda, opravdu nám v této době stravenky nenáleží?

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

  • Zveřejněno: 11.03.2020
Můžete mně poradit, jaké máme možnosti, když nám zaměstnavatel oznámil, že nebude mít od příštího týdne pro nás práci z důvodu nedodání potřebných součástek z Číny? Řekl nám, že si budeme muset vybírat dovolenou. Nám se toto řešení nelíbí, máme jiné možnosti? Neměl zaměstnavatel povinnost tuto situaci řešit s naší odborovou organizací?

Pracovní poměr a těhotenství

  • Zveřejněno: 27.02.2020
Naše zaměstnankyně odborářka je v pracovní neschopnosti – těhotná a je v pracovním poměru na dobu určitou. Podle smlouvy by měla skončit 29. března 2020, ale pokud je v pracovní neschopnosti, tak by měl její pracovní poměr skončit, až bude práce schopná. Naše personalistka ale tvrdí, že jí pracovní poměr skončí bez dalšího tak, jak je uvedeno v pracovní smlouvě. Je to zákonné?

Pracovnělékařské služby

  • Zveřejněno: 25.02.2020
Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi.