Právní poradna

Zaručená mzda

  • Zveřejněno: 18.12.2018

Prosím o sdělení, zda se zaručená mzda vztahuje i na zaměstnance odměňovaného úkolovou mzdou. Jsem zaměstnán v akciové společnosti.

O každém prostoru, který zabírají kamery, musí být zaměstnanec informován

  • Zveřejněno: 03.11.2018

V současné době stále více zaměstnavatelů začíná využívat kamerové systémy. Přitom je jasné, že jejich používáním dochází k určitému narušení soukromí zaměstnanců. Aby narušení soukromí bylo minimalizováno, stanoví zákonodárce určité mantinely, které musí být při monitorování kamerovým systémem dodržovány.

Zdanění úroků z prodlení

  • Zveřejněno: 16.10.2018

Zaměstnavatel nám pozdě vyplatil mzdu. Současně nám vyplatil úroky z prodlení s tím, že nám tyto úroky zdanil společně s pozdě doplacenou mzdou. Je to správně? Domnívali jsme se, že úroky se nezdaňují.

Evropský balíček ke slaďování pracovního a soukromého života

  • Zveřejněno: 25.07.2018

Evropská komise představila balíček opatření k usnadnění přístupu rodičů s dětmi a pečovatelů na trh práce, který si klade za cíl pomoci v řešení nedostatečného zastoupení žen v zaměstnání a podpořit jejich kariérní postup vytvořením lepších podmínek pro slaďování jejich rodinného a pracovního života.

Změna uzavřené smlouvy

  • Zveřejněno: 24.07.2018

Za jakých podmínek je možno požadovat změnu uzavřené smlouvy? Není pravda, že se lze automaticky úspěšně domáhat změny smlouvy, jakmile se okolnosti po uzavření smlouvy změní tak, že se plnění stane pro jednu ze stran obtížnější. Občanský zákoník přesně stanoví podmínky, kdy se lze změny smlouvy domáhat a uspět.