Právní poradna

Stanovení průměrného výdělku

  • Zveřejněno: 25.09.2020
V prosinci jsme pobírali 13. mzdu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. V lednu jsem čerpal dovolenou, náhrada mzdy za dovolenou se mi zdá vzhledem ke mzdě za prosinec nízká. Nevím, zda zaměstnavatel nepochybil při výpočtu.

Pracovní hovory i mimo pracovní dobu - NE!

  • Zveřejněno: 24.09.2020
Na toto téma již toho bylo v odborných článcích mnoho napsáno a závěr je vždy jeden – zaměstnanec má právo v době svého nepřetržitého odpočinku v práci nepřijímat pracovní hovory a vypnout telefon.

Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje

  • Zveřejněno: 17.09.2020
Zaměstnavatel nám do již dohodnuté kolektivní smlouvy vložil větu: Tato kolektivní smlouva je platná až zveřejněním v registru smluv. Domníváme se, že takto podmiňovat účinnost kolektivní smlouvy není možné. Také bychom rádi věděli, jak je to se zveřejňováním kolektivní smlouvy v registru smluv.

Provozování kamerových systémů na pracovišti

  • Zveřejněno: 07.09.2020
Jednou ze stále častěji používaných „kontrolních forem“ je nepochybně provozování kamerových systémů. Je proto namístě si připomenout příslušnou právní úpravu, jakož i z ní vyplývající postup, který je nutno při provozování kamerového systému, resp. při jeho zavedení, dodržet.

Změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

  • Zveřejněno: 07.09.2020
Novela zákoníku práce vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020, která vstoupila v platnost 30. července, přinesla několik zajímavých změn. Některé novinky se dotýkají i problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nová úprava vejde v platnost od 1. ledna příštího roku.