Právní poradna

Nošení pracovního oděvu a jmenovky

  • Zveřejněno: 05.04.2018

Lze v pracovní smlouvě sjednat, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Může to zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu nebo lze to dohodnout v kolektivní smlouvě?

Co by přinesly hromadné žaloby?

  • Zveřejněno: 29.03.2018

V legislativním procesu je v současnosti věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Ministerstvo spravedlnosti plánuje zavést institut hromadných žalob, které by byly upraveny speciálním zákonem vedle občanského soudního řádu a vycházely by z principu tzv. opt- out systému.

Aktuality z legislativy

  • Zveřejněno: 28.03.2018

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo teze k novému občanskému soudnímu řádu, ke kterým je možné se v rámci veřejné konzultace vyjádřit. Tato rekodifikace přináší např. povinné zastoupení advokátem, tedy i pro právnické osoby, které mají svého podnikového právníka, či rozšiřuje počet případů, kdy bude obrácené důkazní břemeno.

Proč se odbory zapisují do veřejného rejstříku

  • Zveřejněno: 28.02.2018

Náš regionální manažer po našem závodním výboru chce, abychom zapsali členy závodního výboru do veřejného rejstříku. Nikdy to po nás nikdo nechtěl. Proč to máme dělat? Můžeme si o tom přečíst někde v zákonech? A když nás do rejstříku zapíší, to už svaz nebude pro nás nic dělat? To máme jen my veškerou odpovědnost?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 28.02.2018

Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim  dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 31.01.2018

Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?