Právní poradna

Neuznání nemoci z povolání

  • Zveřejněno: 07.01.2021
Jak rozhodly soudy. V tomto případě se žalobce domáhal odškodnění nemoci z povolání. Soudy jeho žalobu zamítly. Důležitým závěrem bylo umožnění zaměstnavateli, i když zaměstnanec u něj mohl pracovat v podmínkách, za nichž zjištěná nemoc z povolání vzniká, aby v občanském soudním řízení vyvrátil závěr, že zjištěné onemocnění je nemocí z povolání.

Zákoník práce nelze porušovat ani v době pandemie

  • Zveřejněno: 06.01.2021
Současné období restartu ekonomiky je náročné pro zaměstnavatele. Mnozí z nich mění předmět činnosti, výrobní strukturu a provádějí organizační změny. To má odraz i v uplatňování pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce. epravo.cz 

Novinky v BOZP

  • Zveřejněno: 04.01.2021
I když letošní rok byl s ohledem na období pandemie na novou legislativu týkající se přímo BOZP spíše chudý, nějaké novinky se přesto objevily. Můžeme si například připomenout poměrně velké změny v zákoníku práce.

Kolektivní smlouva a možnost práce z domova

  • Zveřejněno: 06.12.2020
Zákoník práce výslovně práci z domova neupravuje. Na práci z domova lze přiměřeně použít ustanovení § 317 zákoníku práce, který upravuje pracovní podmínky zaměstnance pracujícího mimo pracoviště zaměstnavatele

Skončení platnosti pracovnělékařské prohlídky z důvodu smluvního lékaře v karanténě

  • Zveřejněno: 01.12.2020
Zaměstnancům v době, kdy je smluvní lékař v karanténě, propadají pracovnělékařské prohlídky. Oslovení lékaři je odmítají provést s tím, že mají na 14 dnů nasmlouvané své pacienty. Znamená to tedy, že v této době zaměstnanci, kterým propadne pracovnělékařská prohlídka, musí zůstat doma, jelikož jim zaměstnavatel nemůže přidělovat práci?