Právní poradna

Při práci způsobíte škodu někomu jinému než zaměstnavateli. Může vás dotyčný žalovat?

  • Zveřejněno: 21.01.2022
Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Znamená to, že spolupracujícím firmám a zákazníkům odpovídá přímo zaměstnanec bez ohledu na omezení daná zákoníkem práce? měšec

Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 04.01.2022
Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Překážky v práci

  • Zveřejněno: 18.12.2021
Recenze a anotace: Kniha komplexně popisuje problematiku překážek v práce, věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám na straně zaměstnavatele. Překážkám, které upravuje zákoník práce, i těm, kde je těžiště úpravy v jiných právních předpisech.

Převod dovolené v roce 2021: Co je nového?

  • Zveřejněno: 07.12.2021
Zákoník práce stanoví pravidlo, podle kterého si má zaměstnanec vybrat dovolenou v tom roce, v němž mu na ni vzniknul nárok. V určitých případech je však možné část dovolené převést do následujícího kalendářního roku. Jaká jsou pravidla a co je letos nového? E15