Právní poradna

Osobní překážky v práci

  • Zveřejněno: 13.06.2018

Mám od lékaře předepsanou rehabilitaci, ale zaměstnavatel mi ji nechce uznat jako návštěvu lékaře.  Nutí mě, abych si ji napracoval, popř. na ni chodil v mimopracovní době. Má na to právo?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 16.04.2018

Pracuji v 12hodinových směnách. Zaměstnavatel mně neumožní čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech a nutí mě, abych pracoval po celou dobu přítomnosti na pracovišti, tj. 12 hodin. Z pracovní doby mně však odečítá dvě přestávky v práci a neposkytuje mi za ně mzdu, ačkoliv jsem je nečerpal a ani čerpat nemohl. Je jeho postup správný?

Co dělat, když vám zaměstnavatel dluží výplatu?

  • Zveřejněno: 06.04.2018

Každý zaměstnanec má za odvedení práce pro svého zaměstnavatele nárok na mzdu či plat v předem sjednané výši. Někdy se však výplata může zpozdit a stává se i to, že nedorazí vůbec. Co v takové situaci dělat a jak se bránit? iDNES.cz

 

Nošení pracovního oděvu a jmenovky

  • Zveřejněno: 05.04.2018

Lze v pracovní smlouvě sjednat, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Může to zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu nebo lze to dohodnout v kolektivní smlouvě?

Co by přinesly hromadné žaloby?

  • Zveřejněno: 29.03.2018

V legislativním procesu je v současnosti věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Ministerstvo spravedlnosti plánuje zavést institut hromadných žalob, které by byly upraveny speciálním zákonem vedle občanského soudního řádu a vycházely by z principu tzv. opt- out systému.

Aktuality z legislativy

  • Zveřejněno: 28.03.2018

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo teze k novému občanskému soudnímu řádu, ke kterým je možné se v rámci veřejné konzultace vyjádřit. Tato rekodifikace přináší např. povinné zastoupení advokátem, tedy i pro právnické osoby, které mají svého podnikového právníka, či rozšiřuje počet případů, kdy bude obrácené důkazní břemeno.