Právní poradna

Někdy pracujete více, nebo méně, než je obvyklá pracovní doba. Jak je to s vyúčtováním mzdy?

  • Zveřejněno: 08.06.2023
Konto pracovní doby je způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Stálá mzda zaměstnance je pak vlastně zálohou až do provedeného zúčtování ve vyrovnávacím období. Jaké jsou podmínky pro uplatnění konta pracovní doby a jaké jsou pak mzdové nároky zaměstnanců? měšec

Založili jste odbory jen kvůli vlastní ochraně před výpovědí. Může vám to u soudu přitížit?

  • Zveřejněno: 06.06.2023
Před rozvázáním pracovního poměru s funkcionářem odborů zaměstnavatel žádá odbory o souhlas. Nejde jen o naplnění důvodu k ukončení pracovního poměru, ale také o „spravedlivost“ dalšího zaměstnávání. měšec

Víte, kdo je osoba bez zdanitelných příjmů a jaké to mívá důsledky?

  • Zveřejněno: 31.05.2023
V praxi dochází k situacím, že někteří lidé platí relativně vyšší částky na dani z příjmu. Přitom však nemají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení. Evidováni jsou jako osoby bez zdanitelných příjmů. Jaké to má důsledky a na co si dát pozor? iDNES

Pracovní reference do nového zaměstnání: Uchazeči se mohou posudkům bránit

  • Zveřejněno: 27.05.2023
Při nástupu do nového zaměstnání často budoucí zaměstnavatel požaduje po kandidátovi reference od bývalého zaměstnavatele. Jak postupovat v případě, že nepravdivý pracovní posudek způsobí zaměstnanci škodu? e15

Odškodnění pracovního úrazu. Na co má zaměstnanec právo? Ptáme se advokáta

  • Zveřejněno: 25.05.2023
Dojde-li při plnění pracovních úkolů k úrazu, má zaměstnanec nárok na odškodnění. Cesta k němu však nemusí být tak snadná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Co by si měl zaměstnanec pohlídat, na jaké odškodnění má nárok a jak se při jeho uplatnění postupuje? e15

Dohody o provedení práce v rámci konsolidačního balíčku: Změny mají posílit důchody

  • Zveřejněno: 18.05.2023
V roce 2023 platí, že je-li hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce do limitu 10 tisíc korun měsíčně, tak se z ní neplatí pojistné ani na sociální zabezpečení ani na zdravotní pojištění, a to bez ohledu na počet takových dohod, které má zaměstnanec v daném měsíci uzavřeny. e15