Právní poradna

Spor o nezaplacené přesčasy a evidence pracovní doby zaměstnancem

  • Zveřejněno: 24.11.2020
Zaměstnankyně se soudila se zaměstnavatelem o zaplacení přesčasů. Zaměstnavatel se hájil tím, že jí nikdy výslovně ústně ani písemně práci přesčas nenařídil a že bylo možné práci stihnout v osmihodinové pracovní době. A pokud by práce navíc přece jen byla, tak zaměstnanec souhlasil s tím, že základní mzda je stanovena již s přihlédnutím k této případné práci navíc.

Osobní příplatek

  • Zveřejněno: 13.11.2020
Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, je nám poskytován plat. Můj dotaz se týká poskytování osobního příplatku. Lze osobní příplatek poskytovat na dobu určitou? Může být sjednán v nějaké smlouvě? Lze zaměstnankyni snížit výši osobního příplatku po jejím návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené?

Stanovení průměrného výdělku

  • Zveřejněno: 25.09.2020
V prosinci jsme pobírali 13. mzdu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. V lednu jsem čerpal dovolenou, náhrada mzdy za dovolenou se mi zdá vzhledem ke mzdě za prosinec nízká. Nevím, zda zaměstnavatel nepochybil při výpočtu.

Pracovní hovory i mimo pracovní dobu - NE!

  • Zveřejněno: 24.09.2020
Na toto téma již toho bylo v odborných článcích mnoho napsáno a závěr je vždy jeden – zaměstnanec má právo v době svého nepřetržitého odpočinku v práci nepřijímat pracovní hovory a vypnout telefon.