Právní poradna

Mám nárok na příspěvek na rekreaci?

  • Zveřejněno: 20.11.2017

Zaměstnavatel nám podle kolektivní smlouvy dává příspěvek na rekreaci. Současně tvrdí, že nelze tento příspěvek poskytnout mému druhovi, se kterým žiji již pět let ve společné domácnosti a máme spolu malé dítě. Trvá na tom, že podle zákona lze tento příspěvek poskytnout pouze mně a mému dítěti, popřípadě manželovi. U kamarádky ve firmě ale klidně příspěvek druhovi firma poskytla. Je tedy pravda na straně mého zaměstnavatele?

Elektronická výplatní páska

  • Zveřejněno: 20.11.2017

Zaměstnavatel chce úplně zrušit papírové výplatní pásky, které dostáváme teď. Chce je posílat e-mailem. Já e-mail nemám a ani ho nechci. Musím si ho kvůli výplatním páskám založit?

 

Stravování

  • Zveřejněno: 18.11.2017

Jsem zaměstnána ve škole, kde je zřizovatelem město. Přestože mám od lékaře předepsanou dietu, musím hradit jedno jídlo. Prý to vyplývá z právního předpisu. Je to pravda?

Dohoda o pracovní činnosti

  • Zveřejněno: 11.11.2017

Dohodu o provedení pracovní činnosti (§ 76 ZP) je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně. Podle dohody o provedení pracovní činnosti může zaměstnanec vykonávat práce jen do poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

Jak je to s příspěvkem na knihy?

  • Zveřejněno: 04.11.2017

Připravujeme kolektivní smlouvu na rok 2018. Někde jsme četli, že je možné, aby zaměstnavatel poskytl příspěvek na knihy. Týká se to jen odborné pracovní literatury, kterou potřebuje zaměstnanec k výkonu práce?

Nárok na souběh důchodu a nemocenského

  • Zveřejněno: 01.11.2017

Dohodl jsem se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru. Jedná se o dohodu z organizačních důvodů. Na okresní správě sociálního zabezpečení jsem k datu skončení pracovního poměru podal žádost o přiznání předčasného starobního důchodu. O důchod jsem tak požádal 270 dnů před dovršením důchodového věku. Avšak dříve, než můj pracovní poměr skončil, jsem onemocněl a nyní jsem v pracovní neschopnosti. Budu mít po skončení pracovního poměru nárok na současné vyplácení nemocenského a předčasného starobního důchodu?