Právní poradna

Jaké informace může chtít exekutor od zaměstnavatele?

  • Zveřejněno: 12.10.2021
Exekutor při provádění exekuce může po zaměstnavateli dlužníka vyžadovat součinnost. K součinnosti je zaměstnavatel povinen, jinak se vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty. Jaké informace musí zaměstnavatel exekutorovi poskytnout a co by měl naopak odmítnout? E15

Ústní domluva pro ukončení pracovního poměru nestačí. Úskalí odloženého „papírování“

  • Zveřejněno: 03.10.2021
Pro případ ukončování pracovního poměru stanoví zákoník práce povinně písemnou formu. Totéž se týká zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zákoník práce dále stanoví, že písemnosti týkající se skončení pracovního poměru musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. E15

Můžete zneplatnit výpověď tím, že si pro ni na poštu nedojdete?

  • Zveřejněno: 21.09.2021
Pošta i zaměstnavatelé dělají chyby při doručování písemností. Kdy jich můžete využít? Má smysl nepřebírat zásilky? Co se změnilo při doručování vyhazovu z práce poštou? měšec

Posudek o pracovní činnosti může dát zaměstnavatel jen se souhlasem zaměstnance

  • Zveřejněno: 11.09.2021
Každý zaměstnavatel má právo vést o svých zaměstnancích osobní spis, který se uchovává i po skončení jejich pracovního poměru. Na požádání by měl zaměstnavatel vydat zaměstnanci i posudek o jeho pracovní činnosti, poskytovat ho dál však bez souhlasu zaměstnance nesmí. Novinky

Zkušební doba v práci: Co je kolem ní nového?

  • Zveřejněno: 08.09.2021
Co říká i neříká o zkušební době zákoník práce? Lze ji dohodnout i při změně druhu práce? Lze v rámci ní zrušit pracovní poměr s těhotnou ženou nebo pracovním úrazem poškozeným zaměstnancem? Lze získat odstupné i při propuštění ve zkušební době? měšec

Za vlastní neplatnou výpověď můžete odškodňovat i vy zaměstnavatele

  • Zveřejněno: 03.09.2021
Znáte případy, kdy musí zaměstnavatel odškodnit zaměstnance za neplatný vyhazov, ale někteří zaměstnanci jsou tak troufalí nebo tací popletové, že i zaměstnavatel může chtít odškodnění po nich? měšec