Právní poradna

Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje

  • Zveřejněno: 17.09.2020
Zaměstnavatel nám do již dohodnuté kolektivní smlouvy vložil větu: Tato kolektivní smlouva je platná až zveřejněním v registru smluv. Domníváme se, že takto podmiňovat účinnost kolektivní smlouvy není možné. Také bychom rádi věděli, jak je to se zveřejňováním kolektivní smlouvy v registru smluv.

Provozování kamerových systémů na pracovišti

  • Zveřejněno: 07.09.2020
Jednou ze stále častěji používaných „kontrolních forem“ je nepochybně provozování kamerových systémů. Je proto namístě si připomenout příslušnou právní úpravu, jakož i z ní vyplývající postup, který je nutno při provozování kamerového systému, resp. při jeho zavedení, dodržet.

Změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

  • Zveřejněno: 07.09.2020
Novela zákoníku práce vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020, která vstoupila v platnost 30. července, přinesla několik zajímavých změn. Některé novinky se dotýkají i problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nová úprava vejde v platnost od 1. ledna příštího roku.

Musí se zaměstnavateli nahlásit těhotenství?

  • Zveřejněno: 04.09.2020
Obecně žádná povinnost zaměstnankyně hlásit zaměstnavateli těhotenství stanovena není. Zákoník práce vychází z toho, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky.

Spor o nemoc z povolání

  • Zveřejněno: 28.08.2020
Zaměstnanec, podomní obchodník s vysavači, dostal nemoc z povolání - profesionální průduškové astma. Zaměstnavatel to jako nemoc z povolání nechtěl uznat. Mimo jiné tvrdil, že na zaměstnance působilo „běžné prostředí“. Jak rozhodly soudy?