Právní poradna

Napracování omluvené nepřítomnosti v práci

  • Zveřejněno: 11.12.2017

Při pozdním příchodu do zaměstnání z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat jen tuto dobu, např. 7 min., anebo musí napracovat např. minimálně 15 minut? U našeho zaměstnavatele musí vždy napracovat minimálně 15 minut.

Kratší pracovní doba a práce přesčas

  • Zveřejněno: 09.12.2017

V pracovní smlouvě byla sjednána kratší pracovní doba – 35 hodin týdně. Nyní by mě zajímalo, jak to je s prací přesčas. Kdy se bude jednat o práci přesčas. Zda lze v tomto případě vůbec práci přesčas nařídit.

Otcovská

  • Zveřejněno: 29.11.2017

V únoru se nám narodí druhé dítě. Rád bych manželce s miminkem pomohl. Snad už je to uzákoněné. Můžete uvést podrobnosti?

Musím stále platit zdravotní pojištění?

  • Zveřejněno: 28.11.2017

Mám tři děti, nejmladší z nich trpělo vleklými zdravotními problémy. To je hlavní důvod, proč jsem od jeho narození již nenastoupila do žádného zaměstnání. Manžel nás všechny zvládl uživit a děti jsou již zaopatřené. Zdravotní pojištění za mě platí manžel. Brzy dosáhnu důchodového věku, ale na okresní správě mi řekli, že na starobní důchod nebudu mít nárok z důvodu nedostatečného počtu roků pojištění. Jak to bude s platbou zdravotního pojištění? Bude za mě, až dosáhnu důchodového věku, toto pojištění platit stát?

Mám nárok na příspěvek na rekreaci?

  • Zveřejněno: 20.11.2017

Zaměstnavatel nám podle kolektivní smlouvy dává příspěvek na rekreaci. Současně tvrdí, že nelze tento příspěvek poskytnout mému druhovi, se kterým žiji již pět let ve společné domácnosti a máme spolu malé dítě. Trvá na tom, že podle zákona lze tento příspěvek poskytnout pouze mně a mému dítěti, popřípadě manželovi. U kamarádky ve firmě ale klidně příspěvek druhovi firma poskytla. Je tedy pravda na straně mého zaměstnavatele?