Právní poradna

Evidence skutečných majitelů právnických osob

  • Zveřejněno: 27.12.2017

Od 1.1.2018 mají právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku povinnost zapisovat vymezené údaje o svých skutečných majitelích do nově zřízené evidence. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy.

Valorizace

  • Zveřejněno: 26.12.2017

Vzhledem k tomu, že mně zaměstnavatel poskytuje tzv. rentu z důvodu pracovního úrazu, zajímá mě, zda i v roce 2018 dojde k tzv. valorizaci průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů.

Napracování omluvené nepřítomnosti v práci

  • Zveřejněno: 11.12.2017

Při pozdním příchodu do zaměstnání z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat jen tuto dobu, např. 7 min., anebo musí napracovat např. minimálně 15 minut? U našeho zaměstnavatele musí vždy napracovat minimálně 15 minut.

Kratší pracovní doba a práce přesčas

  • Zveřejněno: 09.12.2017

V pracovní smlouvě byla sjednána kratší pracovní doba – 35 hodin týdně. Nyní by mě zajímalo, jak to je s prací přesčas. Kdy se bude jednat o práci přesčas. Zda lze v tomto případě vůbec práci přesčas nařídit.

Otcovská

  • Zveřejněno: 29.11.2017

V únoru se nám narodí druhé dítě. Rád bych manželce s miminkem pomohl. Snad už je to uzákoněné. Můžete uvést podrobnosti?