Právní poradna

Zdanění úroků z prodlení

  • Zveřejněno: 16.10.2018

Zaměstnavatel nám pozdě vyplatil mzdu. Současně nám vyplatil úroky z prodlení s tím, že nám tyto úroky zdanil společně s pozdě doplacenou mzdou. Je to správně? Domnívali jsme se, že úroky se nezdaňují.

Evropský balíček ke slaďování pracovního a soukromého života

  • Zveřejněno: 25.07.2018

Evropská komise představila balíček opatření k usnadnění přístupu rodičů s dětmi a pečovatelů na trh práce, který si klade za cíl pomoci v řešení nedostatečného zastoupení žen v zaměstnání a podpořit jejich kariérní postup vytvořením lepších podmínek pro slaďování jejich rodinného a pracovního života.

Změna uzavřené smlouvy

  • Zveřejněno: 24.07.2018

Za jakých podmínek je možno požadovat změnu uzavřené smlouvy? Není pravda, že se lze automaticky úspěšně domáhat změny smlouvy, jakmile se okolnosti po uzavření smlouvy změní tak, že se plnění stane pro jednu ze stran obtížnější. Občanský zákoník přesně stanoví podmínky, kdy se lze změny smlouvy domáhat a uspět.

 

ERÚ vydává Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

  • Zveřejněno: 19.07.2018

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli.