Právní poradna

Zajištění stravování zaměstnavatelem

  • Zveřejněno: 20.10.2019
Stravování, včetně poskytování stravenek, patří mezi často využívané a zaměstnanci oceňované benefity. Zákoník práce ani jiný právní předpis však povinnost poskytovat a financovat stravování žádnému zaměstnavateli neukládá.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

  • Zveřejněno: 08.07.2019
Na školení jste nás informovala o tom, že máme povinnost zveřejňovat ve veřejném rejstříku své účetní závěrky. Pokud jsme tak neučinili, může nás příslušný soud vyzvat a pak, že musíme konat a závěrku zveřejnit, jinak můžeme dostat pokutu. V současné době jsme slyšeli, že některé odborové organizace byly již soudy vyzvány. Jak to je?

Služby a nepřítomnost v bytě

  • Zveřejněno: 13.06.2019
V minulém roce jsem byla služebně tři měsíce v zahraničí. Požádala jsem tedy pronajímatele bytu, který užívám na základě nájemní smlouvy, aby mi ve vyúčtování služeb tyto tři měsíce zohlednil (společná elektřina, úklid, výtah, vytápění společných prostor). Odmítl moji žádost, prý to není možné. Je to tak?