Právní poradna

Vážné důvody k ukončení zaměstnání a snížení podpory v nezaměstnanosti

  • Zveřejněno: 04.08.2022
Ukončí-li uchazeč o zaměstnání předchozí pracovní poměr dohodou anebo výpovědí, musí mít k tomu vážný důvod. V opačném případě získá pouze sníženou podporu v nezaměstnanosti. Co jsou vážné důvody? E15

Lze dohody a smlouvy podle zákoníku práce uzavírat elektronicky?

  • Zveřejněno: 23.07.2022
Podle zákoníku práce je nutné zaměstnanci vybrané písemnosti doručovat do vlastních rukou. Pravidla pozměnilo nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Ten totiž říká, že pokud jde o dvoustrannou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je možné ji zavřít i prostřednictvím e-mailu. E15

Kdy a kdo ze zaměstnanců musí vrátit peněžní částky, které neměl dostat?

  • Zveřejněno: 04.07.2022
Je rozdíl, když peníze navíc dostal neprávem pomocný dělník, nebo naopak účetní, právník, nebo dokonce samotný šéf organizace. Nový šéf přihrál statisícovou odměnu tomu bývalému. Kdo peníze vrátí? měšec

Kdy je nárok na volno s náhradou mzdy kvůli vyšetření u lékaře

  • Zveřejněno: 26.06.2022
Návštěva lékaře patří mezi tzv. důležité osobní překážky. Zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno nejméně ve stanoveném rozsahu a v uvedených případech i náhradu mzdy nebo platu, která mu přísluší ve výši průměrného výdělku. Novinky

Jak je to s odškodněním pracovního úrazu pojišťovnou, když zaměstnanec i zaměstnavatel je jedna a tatáž osoba?

  • Zveřejněno: 09.03.2022
Pojišťovna odmítla odškodnit pracovní úraz z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání kvůli neplatnosti pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a poškozeným zaměstnancem. Pracovní smlouvu totiž za obě strany uzavřel tentýž člověk. Jak rozhodly soudy?

Má absence výstupní prohlídky vliv na uznávání nemoci z povolání?

  • Zveřejněno: 07.03.2022
Výstupní prohlídky se provádí v případě ukončení výkonu rizikových prací a v případech, kdy u současného zaměstnavatele byla u zaměstnance uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemoci z povolání nebo zaměstnanec utrpěl závažný pracovní úraz s opakovanými dočasnými pracovními neschopnostmi nebo na základě zhoršení zdravotního stavu, kdy je nutné provést nové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění.