Právní poradna

Zaměstnavatel je v insolvenci a neposílá mzdu. Na co máte právo?

  • Zveřejněno: 18.02.2020
Pokud vám zaměstnavatel přestal z nejrůznějších důvodů posílat výplatu, můžete se s ním nejprve pokusit domluvit. Pošlete mu výzvu k uhrazení dlužné částky. Je ale bohužel i pravděpodobné, že na ni nebude reagovat. Co teď? E15

Sociální podpora při úmrtí zaměstnance

  • Zveřejněno: 11.02.2020
Chtěli bychom do kolektivní smlouvy přidat ustanovení pro případ výplaty sociální podpory při úmrtí zaměstnance v následujícím znění: „Zaměstnavatel poskytne sociální výpomoc v případě úmrtí zaměstnance jeho manželce, popřípadě družce, se kterou měl dotyčný zaměstnanec dítě, a to v podobě podpory ve výši 50 000 Kč, a každému nezaopatřenému dítěti ve výši 30 000 Kč.“ Chtěli bychom vědět, zda je možné takto poskytnout plnění ze sociálního fondu a zda to bude mít nějaké daňové dopady u pozůstalých.

Zákon č. 366/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce

  • Zveřejněno: 04.01.2020
Dne 31. 12. 2019 byl v částce 152/2019 Sb. zveřejněn zákon č. 366/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti 1. června 2020.

Odškodnění za ohrožení nemocí z povolání

  • Zveřejněno: 22.11.2019
Zaměstnanec se soudil se zaměstnavatelem o odškodnění za ohrožení nemocí z povolání. Soudy se neshodovaly v názoru, zda musí zaměstnanec prokazovat, jaká opatření měl zaměstnavatel přijmout, v jakém období, v jakém rozsahu či co dalšího měl učinit, aby bylo zabráněno poškození zdraví zaměstnance, a k tomu navrhnout důkazy. Jak to dopadlo?

Zajištění stravování zaměstnavatelem

  • Zveřejněno: 20.10.2019
Stravování, včetně poskytování stravenek, patří mezi často využívané a zaměstnanci oceňované benefity. Zákoník práce ani jiný právní předpis však povinnost poskytovat a financovat stravování žádnému zaměstnavateli neukládá.