Právní poradna

Evropský balíček ke slaďování pracovního a soukromého života

  • Zveřejněno: 25.07.2018

Evropská komise představila balíček opatření k usnadnění přístupu rodičů s dětmi a pečovatelů na trh práce, který si klade za cíl pomoci v řešení nedostatečného zastoupení žen v zaměstnání a podpořit jejich kariérní postup vytvořením lepších podmínek pro slaďování jejich rodinného a pracovního života.

Změna uzavřené smlouvy

  • Zveřejněno: 24.07.2018

Za jakých podmínek je možno požadovat změnu uzavřené smlouvy? Není pravda, že se lze automaticky úspěšně domáhat změny smlouvy, jakmile se okolnosti po uzavření smlouvy změní tak, že se plnění stane pro jednu ze stran obtížnější. Občanský zákoník přesně stanoví podmínky, kdy se lze změny smlouvy domáhat a uspět.

 

ERÚ vydává Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

  • Zveřejněno: 19.07.2018

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli.

 

Osobní překážky v práci

  • Zveřejněno: 13.06.2018

Mám od lékaře předepsanou rehabilitaci, ale zaměstnavatel mi ji nechce uznat jako návštěvu lékaře.  Nutí mě, abych si ji napracoval, popř. na ni chodil v mimopracovní době. Má na to právo?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 16.04.2018

Pracuji v 12hodinových směnách. Zaměstnavatel mně neumožní čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech a nutí mě, abych pracoval po celou dobu přítomnosti na pracovišti, tj. 12 hodin. Z pracovní doby mně však odečítá dvě přestávky v práci a neposkytuje mi za ně mzdu, ačkoliv jsem je nečerpal a ani čerpat nemohl. Je jeho postup správný?