Zákoník práce

Zákoník práce nelze porušovat ani v době pandemie

  • Zveřejněno: 06.01.2021
Současné období restartu ekonomiky je náročné pro zaměstnavatele. Mnozí z nich mění předmět činnosti, výrobní strukturu a provádějí organizační změny. To má odraz i v uplatňování pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce. epravo.cz 

Zákoník práce po novele – část VI.

  • Zveřejněno: 22.09.2020
Novela zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb. v části, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2021, přináší změnu v právní úpravě pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež – změny nalezneme v ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) a dále v novém § 203a.

Zákoník práce po novele – část V.

  • Zveřejněno: 01.09.2020
Vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny. Důležité osobní překážky v práci jsou pro účely výpočtu dovolené považovány za výkon práce, a to buďto v celém rozsahu (tzv. nelimitované překážky v práci), nebo do určitého limitu (tzv. limitované překážky v práci).

Zákoník práce po novele – část II.

  • Zveřejněno: 05.08.2020
Novela zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb. v části, která nabude účinnosti dnem 30. 7. 2020, přináší změny v následujících směrech – pokračování článku Zákoník práce po novele – část I.