Zákoník práce

Maďar si stěžoval na nedostatek odpočinku v práci. Zavařil tím zákoníku v Česku

  • Zveřejněno: 21.03.2023
Maďarský zaměstnanec si u Soudního dvora EU stěžoval, že má málo povinného odpočinku mezi směnami v zaměstnání. A protože soud rozhodl v jeho prospěch, má český zákoník práce problém. Podobně jako ten maďarský totiž jasně nerozlišuje délku denní a týdenní doby odpočinku mezi směnami. Aktuálně

Zákoník práce čekají výrazné změny. Čeho se dotknou především?

  • Zveřejněno: 13.03.2023
Zákoník práce dozná po mnoha letech velkých změn, které se dotknou řady oblastí pracovního života. Novela přináší mimo jiné změny v oblasti prací na dohody, bližší úpravu home office nebo rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele. Novinky

Zákoník práce nelze porušovat ani v době pandemie

  • Zveřejněno: 06.01.2021
Současné období restartu ekonomiky je náročné pro zaměstnavatele. Mnozí z nich mění předmět činnosti, výrobní strukturu a provádějí organizační změny. To má odraz i v uplatňování pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce. epravo.cz 

Zákoník práce po novele – část VI.

  • Zveřejněno: 22.09.2020
Novela zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb. v části, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2021, přináší změnu v právní úpravě pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež – změny nalezneme v ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) a dále v novém § 203a.

Zákoník práce po novele – část V.

  • Zveřejněno: 01.09.2020
Vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny. Důležité osobní překážky v práci jsou pro účely výpočtu dovolené považovány za výkon práce, a to buďto v celém rozsahu (tzv. nelimitované překážky v práci), nebo do určitého limitu (tzv. limitované překážky v práci).