Vládní dokumenty

Dokumenty z Vlády

Databáze zVlády zobrazuje a umožňuje prohledávat veřejnosti programy jednání vlády, záznamy, usnesení a uveřejňované materiály pro jednání vlády, nepodléhají-li režimu utajení.
 
Prostřednictvím knihovny zVlády je veřejnost efektivně a v reálném čase informována jak o záležitostech, jež vláda plánuje na svém zasedání projednat, tak i o věcech, které vláda projednala; v databázi je v elektronické podobě k dispozici i příslušné usnesení vlády, bylo-li vládou přijato.