BOZP

Nemoci z povolání v České republice 2017

  • Zveřejněno: 22.04.2018

Publikace Státního zdravotního ústavu zahrnuje všechny uznané případy profesionálních onemocnění s datem nabytí právních účinků lékařského posudku o uznání či ukončení nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Metodika pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa

  • Zveřejněno: 06.03.2018

V rámci projektu „Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa“ (č. TB03MPSV013), který řešil od února 2015 do konce roku 2016 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., byla vypracována Metodika pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa.