BOZP

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

  • Zveřejněno: 13.08.2020
Na základě pracovnělékařské prohlídky poskytovatel pracovnělékařské péče nebo registrující poskytovatel posuzované osoby vydává lékařský posudek, z jehož závěru musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá. Jde o samozřejmost v případě zaměstnanců v pracovním poměru. Jak je to u jiných skupin pracovníků?

Vysoké teploty zvyšují nebezpečí vzniku požárů

  • Zveřejněno: 07.08.2020
Od začátku července došlo k 1 145 požárům (k datu 27. 7. 2020). Ty si vyžádaly 5 lidských životů a 97 osob se při nich zranilo. V přírodním prostředí zatím hasiči evidují 232 požárů. Je to méně než ve stejném období loňského roku, za což mohou vydatné deště, ale při vysokých teplotách se situace může změnit ze dne na den.

Významné změny v zákoníku práce

  • Zveřejněno: 24.07.2020
Dne 26. června 2020 vyšel zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Objevila se řada změn i v souvislosti s BOZP.

BOZP dobrovolníků

  • Zveřejněno: 22.06.2020
Jak zajistit BOZP dobrovolníkům? V období nedávného nouzového stavu řada dobrovolníků pomáhala například seniorům, téma je stále aktuální. Problematiku upravuje zákon o dobrovolnické službě, kde se uvádí, že pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy.