BOZP

Novinky v BOZP

  • Zveřejněno: 04.01.2021
I když letošní rok byl s ohledem na období pandemie na novou legislativu týkající se přímo BOZP spíše chudý, nějaké novinky se přesto objevily. Můžeme si například připomenout poměrně velké změny v zákoníku práce.

Školení PO v době nouzového stavu

  • Zveřejněno: 02.12.2020
V požární ochraně je školení PO zaměstnanců stanoveno přesnou lhůtou podle zákona o požární ochraně 3 a 2 roky. V době nouzového stavu nám propadá školení PO. Jak máme postupovat?

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti BOZP v době nouzového stavu

  • Zveřejněno: 21.11.2020
Vyhlášení nouzového stavu představuje významný zásah do běžného chodu společnosti, výkonu běžných pracovních činností i činností odborníků v oblasti BOZP, včetně možnosti si obnovovat svou kvalifikaci v řádných termínech tak, aby na sebe získaná/obnovovaná kvalifikace časově navazovala.

Dotazník - Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu

  • Zveřejněno: 12.11.2020
V rámci řešení úkolů směřujících ke zlepšení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) by Vás Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. rád požádal o zodpovězení několika otázek. Cílem průzkumu je identifikovat rozdíl ve využívání „nových technologií“ (digitalizace, automatizace, průmysl 4.0) v době před koronakrizí a v jejím průběhu.

Nové nástroje OiRA

  • Zveřejněno: 11.11.2020
Tyto nástroje jsou určeny pro malé podniky a mikropodniky, které s jejich pomocí mohou provádět a dokumentovat hodnocení rizik podle svých požadavků.