BOZP

K 1. lednu 2023 dochází k běžné a pravidelné valorizaci úrazových rent, po dvou mimořádných navýšeních

  • Zveřejněno: 04.01.2023
Jak se navyšují náhrady za ztrátu na výdělku pro zaměstnance poškozené na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (tzv. úrazové renty) či pro pozůstalé po nich? Koho se valorizace týká a jak na sebe valorizace navazují? měšec

Jak a kam nahlásit pracovní úraz

  • Zveřejněno: 20.12.2022
Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Každý pracovní úraz či drobné poranění vždy a bez zbytečného odkladu zapište do knihy úrazů.

Prevence BOZP v zemědělství v roce 2022

  • Zveřejněno: 29.11.2022
Ve středu dne 23.11.2022 pořádal Zemědělský svaz České republiky kulatý stůl online k projektu „Prevence bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, a to v zemědělství rok 2022“. Tohoto kulatého stolu se účastnili také naši dva inspektoři bezpečnosti práce a to ing. Hotový Jaroslav a ing. Šedivec Jaromír za Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy.

Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v pondělí dopoledne, před polední přestávkou

  • Zveřejněno: 25.11.2022
Státní úřad inspekce práce každoročně eviduje v informačním systému přes 40 tisíc pracovních úrazů. V posledních dvou letech bylo toto číslo kvůli pandemii covid-19 o přibližně 4-5 tisíc menší. Nejvíce pracovních úrazů se zpravidla přihodí během prvního pracovního dne v týdnu, tedy v pondělí. Druhým rizikovým dnem je úterý a počty pracovních úrazů klesají v průběhu týdne.

Seznam Svazových inspektorů bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

  • Zveřejněno: 24.11.2022
Zdravíme všechny členy našeho odborového svazu a pokud budete potřebovat pomoc v oblasti bezpečnosti práce a odškodňování pracovních úrazů v roce 2023 můžete se obrátit na naše inspektory, jejichž aktualizovaný seznam zveřejňujeme. Přejeme Vám do roku 2023 hodně soukromých a pracovních úspěchů, málo problémů a hlavně ne žádný pracovní úraz.