BOZP

BOZP: Plnotextové publikace zdarma ke stažení

  • Zveřejněno: 26.08.2021
Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny publikace související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Alkohol na pracovišti

  • Zveřejněno: 21.08.2021
Na pracovišti je zakázáno požívat alkoholické nápoje i mimo pracovní dobu. To se týká třeba i oslav pořádaných na pracovišti po skončení pracovní doby. Řada vedoucích pracovníků však tento zákaz nevyžaduje a nekontroluje.

Odboroví „bezpečáci“ poskytují firmám dobrou službu

  • Zveřejněno: 07.08.2021
Pokuty v celkové výši přibližně 300 mil. Kč udělí každoročně Státní úřad inspekce práce tuzemským firmám za porušování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další stovky milionů korun přitom podnikům ušetří odboroví „bezpečáci“, kteří je při svých kontrolách na nedostatky včas upozorní. A to bez jakýchkoli sankcí.

BOZP brigádníků

  • Zveřejněno: 03.08.2021
I přes složité období spojené s pandemií covid-19 je o pracovníky stále velký zájem, přestože pracovní trh se nyní trochu změnil. Brigádníky většinou nazýváme zaměstnance na dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce. Podle občanského zákoníku mohou být fyzické osoby zaměstnávány, dosáhnou-li věku 15 let; avšak až po ukončení povinné školní docházky.