BOZP

Chystá se: Onemocnění zad jako nemoc z povolání

  • Zveřejněno: 01.04.2017

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci má svou Pracovní skupinu k aktualizaci seznamu nemocí z povolání. Tato pracovní skupina připravila návrh, aby se některá onemocnění zad dostala do Seznamu nemocí z povolání.

Nové normy

  • Zveřejněno: 13.03.2017

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví z 8. 3. 2017.