BOZP

Nebojte se žádat odškodnění i když jste zavinili dopravní nehodu a utrpěli pracovní úraz

  • Zveřejněno: 23.11.2022
Je známým faktem, že nejvážnější pracovní úrazy vznikají převážně v důsledku dopravní nehody, a to při pracovních cestách. Odškodnění tohoto pracovního úrazu je ve většině případů pro zaměstnavatele jednoduché. Nehodu šetří policie a ta rozhodne o vině – zavinil nehodu, nezavinil nehodu. Tímto verdiktem se také řídí pojišťovna a provede nebo neprovede podle zákona příslušné odškodnění.

Otázky a odpovědi z Konference VTZ 2022

  • Zveřejněno: 18.09.2022
Dne 30. srpna 2022 se konala Konference VTZ 2022, kterou pořádala společnost Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi. Po letech se změnily právní předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení, které pro jednoho vnesly do této problematiky určitý řád, pro druhého představují poněkud zmatek a nejasnosti. BOZPinfo

Pojem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce

  • Zveřejněno: 31.08.2022
Zákoník práce v § 1a odst. 1 písm. b) jako jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů zakotvuje zásadu bezpečných podmínek pro výkon práce. Tato základní zásada představuje základní hodnotu, na níž stojí pracovní vztahy, a umožňuje správný výklad jednotlivých zákonných ustanovení, a to právě v duchu této zásady.

Základní právní předpisy BOZP

  • Zveřejněno: 26.07.2022

Přehled základních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR. K velmi frekventované činnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik patří hledání v právních předpisech a jejich studium. Lépe a rychleji se v nich orientují ti, kteří znají jejich čísla.