BOZP

Zátěž teplem

  • Zveřejněno: 28.06.2019
V těchto dnech jsme opět vystaveni zvýšené zátěži teplem. Zátěž teplem upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 3 - § 5 a Příloha č. 1. Práce v horku se řeší přestávkami, ochrannými nápoji.

Obsah lékárničky na pracovištích. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?

  • Zveřejněno: 23.06.2019
Povinností zaměstnavatele je nejen minimalizovat možná zdravotní rizika na pracovišti, ale i zajistit první pomoc v případě úrazu. Lékárnička je ze zákona povinnou výbavou na všech pracovištích, přesto není její obsah stanoven žádným předpisem. Z čeho mají zaměstnavatelé vycházet a na co nesmí zapomínat?