BOZP

3 nové české nástroje na hodnocení rizik

  • Zveřejněno: 21.09.2020
Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP. Česká republika vyvinula další 3 nástroje OiRA pro hodnocení rizik - obecný nástroj pro hodnocení rizik, nástroj zaměřený na vysokozdvižné vozíky a nástroj zabraňující šíření COVID-19 na pracovišti.

BOZP mladých pracovníků

  • Zveřejněno: 11.09.2020
U mladých pracovníků existuje častější riziko pracovního úrazu než u jiných věkových skupin. Důvodem může být jejich nezralost a nezkušenost, nedostatečná péče o BOZP u zaměstnavatele, která má být právě této věkové skupině věnována zvýšeně.