BOZP

Význam odborové organizace a zástupců zaměstnanců pro BOZP v podniku

  • Zveřejněno: 23.04.2017

U zaměstnavatelů, kde působí, mívají zaměstnanci lepší pracovní podmínky. Někteří zaměstnavatelé se jejich vzniku brání, snad aby příliš nedohlíželi na dodržování pracovněprávních a bezpečnostních předpisů. Řeč je o odborových  organizacích, radách zaměstnanců a zástupcích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za první čtvrtletí 2017

  • Zveřejněno: 18.04.2017

V průběhu I. čtvrtletí letošního roku zahájily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 6 154 kontrol. Z tohoto počtu se se zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti 2 267 kontrol, na odhalování nelegálního zaměstnávání 2 289 kontrol, 1 436 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek a do oblasti zaměstnanosti směřovalo 162 kontrol.

Přerušení dodávky pitné vody na pracovišti

  • Zveřejněno: 12.04.2017

V naší odborové organizaci řešíme problém s odstávkou vody na pracovišti. Prosila bych proto o informaci, zda je zaměstnavatel povinen pustit zaměstnance domů, když celý den na pracovišti nepoteče voda a pokud ano, na základě jakého právního předpisu. V příštích týdnech pravděpodobně dojde k této situaci (zatím čekám na ověření od Severočeských vodovodů a kanalizací ) a ráda bych věděla, zda musíme být na pracovišti či ne.

Elektřina dokáže zabíjet

  • Zveřejněno: 05.04.2017

V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností delší jak tři kalendářní dny.