BOZP

Projekt OSHVET: začlenění problematiky BOZP do odborné přípravy

  • Zveřejněno: 29.10.2021
Získání povědomí o důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hned na začátku kariéry je pro udržitelný pracovní život velmi důležité. Agentura EU-OSHA v novém oddíle svých internetových stránek vysvětluje, co dělá pro propagaci BOZP mezi učiteli a studenty zapojenými do odborného vzdělávání a přípravy.

Nemoc z povolání od A do Z

  • Zveřejněno: 30.08.2021
Pro uznání nemoci z povolání není podstatné, zda posuzovaná nemoc prokazatelně vznikla při určité práci, ale jen to, zda posuzovaný vykonával práci, která svým charakterem odpovídala podmínkám vzniku nemoci z povolání uvedené v platném seznamu nemocí z povolání.