Pracovněprávní vztahy

Nekalé praktiky zaměstnavatelů při výpovědi

  • Zveřejněno: 22.03.2017

Když se vás zaměstnavatel rozhodne propustit, nejde nikdy o příjemnou záležitost. I když se rozhodnete věc vyřídit co nejrychleji, měli byste znát svá práva a nepřipravit se o případné odstupné. V některých případech vás dokonce zaměstnavatel propustit vůbec nesmí, proto se v níže popsaných situacích neváhejte bránit.

Jak řešit okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

  • Zveřejněno: 21.02.2017

Okamžité zrušení pracovního poměru představuje výjimečné řešení nezávažnějších případů porušení povinností zaměstnancem. Aby bylo okamžité zrušení platné, je nutno splnit současně dvě podmínky, a to že:

  • zaměstnanec porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem a
  • po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, byť jen po dobu výpovědní doby.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

  • Zveřejněno: 10.02.2017

Dle současně platné právní úpravy (§ 338 zákoníku práce) platí, že dochází-li:

  • k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo
  • k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli,

přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.

Realizace příspěvků na podporu regionální mobility

  • Zveřejněno: 26.10.2016

S cílem motivovat uchazeče o zaměstnání, zejména dlouhodobě nezaměstnané osoby a osoby s nízkou kvalifikací, je navržen k pilotnímu ověření podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti - příspěvek na podporu regionální mobility. Podmínky realizace tohoto nástroje upravuje Instrukce náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek č. 6/2016, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 - viz článek.