Pracovněprávní vztahy

Policy Brief VÚBP – Šikana v pracovním prostředí

  • Zveřejněno: 04.02.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

Překážky v práci

  • Zveřejněno: 18.12.2021
Recenze a anotace: Kniha komplexně popisuje problematiku překážek v práce, věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám na straně zaměstnavatele. Překážkám, které upravuje zákoník práce, i těm, kde je těžiště úpravy v jiných právních předpisech.