Pracovněprávní vztahy

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

  • Zveřejněno: 13.08.2020
Na základě pracovnělékařské prohlídky poskytovatel pracovnělékařské péče nebo registrující poskytovatel posuzované osoby vydává lékařský posudek, z jehož závěru musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá. Jde o samozřejmost v případě zaměstnanců v pracovním poměru. Jak je to u jiných skupin pracovníků?

Nabírání zaměstnanců po organizačních změnách. Lze přijmout propuštěné zaměstnance zpět?

  • Zveřejněno: 30.07.2020
Mnoho podnikatelů muselo v minulých měsících přikročit k výrazné redukci provozních nákladů. A to se neobešlo bez propouštění. Co když zaměstnavatel zrušil pracovní místa a nyní zaměstnance opět potřebuje? E15