Pracovněprávní vztahy

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

  • Zveřejněno: 24.11.2017

Zaměstnavatel je povinen chránit osobní údaje zaměstnance nejen po dobu trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení a určité povinnosti má i před vznikem pracovního poměru vůči uchazeči. Povinnost ochrany osobních údajů platí už dnes a ne až od května 2018, kdy nabude účinnosti nařízení GDPR.

Nekalé praktiky zaměstnavatelů při výpovědi

  • Zveřejněno: 22.03.2017

Když se vás zaměstnavatel rozhodne propustit, nejde nikdy o příjemnou záležitost. I když se rozhodnete věc vyřídit co nejrychleji, měli byste znát svá práva a nepřipravit se o případné odstupné. V některých případech vás dokonce zaměstnavatel propustit vůbec nesmí, proto se v níže popsaných situacích neváhejte bránit.

Jak řešit okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

  • Zveřejněno: 21.02.2017

Okamžité zrušení pracovního poměru představuje výjimečné řešení nezávažnějších případů porušení povinností zaměstnancem. Aby bylo okamžité zrušení platné, je nutno splnit současně dvě podmínky, a to že:

  • zaměstnanec porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem a
  • po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, byť jen po dobu výpovědní doby.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

  • Zveřejněno: 10.02.2017

Dle současně platné právní úpravy (§ 338 zákoníku práce) platí, že dochází-li:

  • k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo
  • k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli,

přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.