Zdraví

PORTÁL S PŘEHLEDEM PRACOVNÍCH NESCHOPNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ

  • Zveřejněno: 11.12.2018

Od 1. ledna 2019 bude zaměstnavatel moci on-line prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od kterého data a také ke kterému datu byla pracovní neschopnost ukončena.

Tato služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo pomocí přístupových údajů do datové schránky).

https://eportal.cssz.cz/