Zdraví

Martin Engel: Je nutné, aby vláda ČR nedovolila zhroucení zdravotního systému, což u nás v budoucnu možná hrozí!

  • Zveřejněno: 09.04.2019

Na základě jednání lékařských a zdravotnických odborů v průběhu loňského roku došlo u nás od 1. ledna 2019 ke zvýšení platů ve zdravotnictví. O názor, jak jsou lékaři s tímto stavem spokojeni, a to na základě tříměsíčního odstupu od tohoto zvýšení platů lékařů a zdravotnického personálu v nemocnicích, požádali předsedu Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) MUDr. Martina Engela, kterému jsme položili několik otázek.

PORTÁL S PŘEHLEDEM PRACOVNÍCH NESCHOPNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ

  • Zveřejněno: 11.12.2018

Od 1. ledna 2019 bude zaměstnavatel moci on-line prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od kterého data a také ke kterému datu byla pracovní neschopnost ukončena.

Tato služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo pomocí přístupových údajů do datové schránky).

https://eportal.cssz.cz/