Novinky z Evropského hospodářského a sociálního výboru

EESC září 2022

 • Evropská organizovaná občanská společnost nenechá Ukrajinu bez pomoci
 • Judith Vorbach: Sociální taxonomie pro udržitelné investice
 • Soutěž o ceny EU za ekologickou produkci za rok 2022 – vyhlášení finalistů v EHSV
 • Násilí páchané na ženách musí být v EU považováno za trestný čin

EESC červenec 2022

 • EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost za rok 2022, jež se zaměřuje na dvě témata: mládež a Ukrajinu
 • Představitelé klíčových průmyslových odvětví v EU požadují, aby EHSV sehrával při tvorbě politik co nejdůležitější úlohu
 • Konference o budoucnosti Evropy: teď jsou důležitá následná opatření
 • EHSV vyjadřuje bezpodmínečnou podporu přistoupení Ukrajiny k EU

EESC červen 2022

 • Podle EHSV je pro politiku soudržnosti největší výzvou válka na Ukrajině
 • Evropa musí důrazně zakročit proti šíření nenávistných verbálních projevů a trestným činům z nenávisti
 • Budoucnost mládeže v zemích západního Balkánu závisí na reálných politikách
 • EHSV požaduje konkrétnější opatření na podporu a ochranu nezávislých běloruských novinářů

EESC květen 2022

 • EHSV projednává priority českého předsednictví EU a správnou skladbou zdrojů energie pro budoucnost Evropy
 • EHSV požaduje důsledné a přísné sankce vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících migrantů
 • Antisemitismus je pro evropskou myšlenku zatěžkávací zkouškou
 • Poradní komise EHSV pro průmyslové změny slaví 20. výročí svého působení

EESC info – Zvláštní vydání – EHSV ZA UKRAJINU

 • EHSV vyjadřuje svou solidaritu a jednotu s Ukrajinou
 • Jak to vidí členové EHSV
 • David Stulík: Nevídaná vlna solidarity a podpory vůči Ukrajině
 • Tetjana Oharkova: Poslední válka Vladimíra Putina

EESC březen 2022

 • Evropa nebude bezpečná, nebude-li bezpečná Ukrajina
 • Současná agrese vůči Ukrajině jasně dokládá, že je nutné dále posílit evropský projekt
 • Průmyslová politika: udržitelnost musí jít ruku v ruce s konkurenceschopností a strategickou autonomií
 • Dosažení rovnosti žen a mužů je během na dlouhou trať, kterou musíme urazit společně