Novinky z Evropského hospodářského a sociálního výboru

EHSV info - leden 2021

  • EHSV přivítal přední irskou popularizátorku problematiky zdravotního postižení Sinéad Burke
  • EHSV je potěšen, že je v rozpočtu EU na období 2021–2027 brán zřetel na názory občanské společnosti
  • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Je načase, aby naše demokracie dostihla technologii
  • Nový pakt EU o migraci a azylu – promarněná příležitost nabrat tolik potřebný nový směr
 
 

EHSV info - prosinec 2020

  • Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je se vstupem do druhého funkčního období připravena zařadit vyšší rychlost
  • EHSV se zabývá nedostatky v procesu integrace žen a dětí z řad migrantů
  • Stěžejním prvkem programu nové předsedkyně EHSV je prosperujícíinkluzivní a udržitelná Evropa
  • Finanční prostředky na podporu oživení a rozpočet nesmí sloužit jako rukojmí