Novinky z Evropského hospodářského a sociálního výboru

EESC červenec 2021

V tomto vydání:
 • Konference o budoucnosti Evropy – konzultace EHSV ve všech koutech Evropy
 • Slovinské předsednictví EU přichází v době, která je pro Evropu velmi důležitá
 • „Zelená dohoda pro Evropu bude buď spravedlivá, nebo nebude vůbec“
 • Prioritou pro budoucnost Evropy musí být oživení a obnova po skončení pandemie

EESC červen 2021

 • EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost 2021 za opatření v oblasti klimatu
 • Nová strategie kybernetické bezpečnosti EU představuje krok správným směrem
 • EHSV podporuje silnou a inkluzivní evropskou zdravotní unii
 • Projev: Jak využít dlouho očekávanou příležitost

EESC duben 2021

 • #YEYS2021: Mladí Evropané se chtějí poprat se změnou klimatu
 • Konference o budoucnosti Evropy plně uznává zásadní úlohu EHSV
 • EHSV se zaměřil na výzvy spojené s prací z domova
 • Politiky v oblasti zdravotního postižení: Je nejvyšší čas zvýšit úsilí EU

EESC březen 2021

 • Konference o budoucnosti Evropy: EHSV je odhodlán aktivně přispět k tomu, aby tato konference byla úspěšná
 • Budoucnost Evropy musí spočívat nejen v ekologii a digitální transformaci, ale i ve větší demokracii
 • EHSV požaduje jednodušší a spravedlivé zdanění v EU i mimo ni
 • EHSV se zavazuje, že významně přispěje k novým iniciativám Komise

Zvláštní vydání EHSV INFO – Cena za občanskou solidaritu 2020

 • Věděli jste, že...? Zajímavosti o vítězích Ceny EHSV za občanskou solidaritu
 • Sledujte slavnostní předávání Ceny za občanskou solidaritu za rok 2020
 • Vítězové si berou slovo: rozhovory se všemi vítězi

EHSV info - únor 2021

 • Nastal čas dosáhnout konkrétních výsledků a dát slovu „komunita“ nový význam
 • EU bude pozorně sledovat provádění dohody o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím
 • Chudoba v EU by se mohla do roku 2030 snížit o polovinu, zaznělo na plenárním zasedání EHSV
 • Nový pakt o migraci obsahuje „problematické“ prvky