Novinky z Evropského hospodářského a sociálního výboru

EHSV info - prosinec 2020

  • Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je se vstupem do druhého funkčního období připravena zařadit vyšší rychlost
  • EHSV se zabývá nedostatky v procesu integrace žen a dětí z řad migrantů
  • Stěžejním prvkem programu nové předsedkyně EHSV je prosperujícíinkluzivní a udržitelná Evropa
  • Finanční prostředky na podporu oživení a rozpočet nesmí sloužit jako rukojmí