Evropská unie

Europass již nebude pouhým dokumentem, ale i službou

  • Zveřejněno: 21.11.2016

Evropská komise předložila 4. října 2016 návrh rozhodnutí o společném rámci pro poskytování lepších služeb pro dovednosti a kvalifikace, tzv. Europass. Po dvanácti letech od vytvoření je to první revize Europassu, která směřuje k přizpůsobení se novým technologiím, ale také novým požadavkům na dovednosti a znalosti, a poskytnutí doprovodných služeb uživatelům Europassu. Iniciativa vychází z Nové agendy dovedností pro Evropu a doplňuje již stávající aktivity EU v této oblasti.

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

  • Zveřejněno: 13.11.2016

Dne 30.10.2016 byla na summitu v Bruselu po letech vyjednávání podepsána komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi EU a Kanadou. CETA upravuje podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv. Má charakter takzvané smíšené smlouvy, kterou kromě zástupců EU musí podepsat a ratifikovat všech 28 členských států unie. Úplné znění této dohody a Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou naleznete v článku. 

Spuštění nového integrovaného portálu OPZ

  • Zveřejněno: 15.05.2016

V pondělí 9. 5. 2016 byl na adrese www.esfcr.cz spuštěn nový integrovaný portál Operačního programu Zaměstnanost na kterám naleznete všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.