Komise pokračuje ve vytváření evropského pilíře sociálních práv

  • Zveřejněno: 24.01.2017
Evropská komise dne 23.1.2017 v Bruselu na konferenci na vysoké úrovni podnikla další krok k vytvoření evropského pilíře sociálních práv. Podrobnosti návrhu budou brzy následovat.
Komise také oznámila, že společně se Švédskem bude letos hostit sociální summit EU.
 
Více než 600 účastníků konference z řad orgánů členských států, orgánů EU, sociálních partnerů a zástupců občanské společnosti včetně více než 20 ministrů a několika členů sboru komisařů diskutovalo o výsledcích veřejné konzultace, jež se v souvislosti s vytvořením evropského pilíře sociálních práv konala. Od září 2015, kdy předseda Juncker tuto iniciativu oznámil, probíhala rozsáhlá debata mezi orgány EU, členskými státy, sociálními partnery, občanskou společností a občany o tom, jakou náplň a roli by pilíř měl mít a jak v Evropě zajistit rovnost a sociální spravedlnost. Dnešní jednání tento proces završují a na jejich základě Komise v březnu předloží návrh, jak bude pilíř vypadat. Při té příležitosti předseda Jean-Claude Juncker dnes oznámil, že společně se švédským předsedou vlády Stefanem Löfvenem bude 17. listopadu tohoto roku v Göteborgu hostit sociální summit pro růst a spravedlivý pracovní trh (http://www.government.se/socialsummit).
Předseda Komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Od začátku svého mandátu dávám jasně najevo, že chci, aby Evropa byla více sociální. První důležité kroky už jsme udělali. Tento rok bude klíčový. Po rozsáhlé veřejné konzultaci je čas vytvořit evropský pilíř sociálních práv. Na sociálním summitu ve Švédsku využijeme faktu, že se věci daly do pohybu, a sociální priority vyzdvihneme tam, kam patří: na čelní místo evropské agendy.“
Předseda vlády Švédska Stefan Löfven dodal: „V této nesnadné době musíme lidem ukázat, že jsme schopní plnit své sliby a přinášet do jejich života pozitivní změny. Sociální Evropa, v níž platí rovné pracovní podmínky, kde jsou fungující pracovní trhy a kde se vede intenzívní sociální dialog, by pro nás všechny měla být prioritou. Věřím, že na sociálním summitu v listopadu se tomuto cíli opět o kus přiblížíme.“
Dnešní konference je příležitostí pro výměnu názorů s nejrůznějšími zainteresovanými subjekty. Minulý rok Komise uspořádala k sociálnímu pilíři veřejnou konzultaci, do níž bylo do zasláno přes 16 000 příspěvků. Evropský parlament včera přijal usnesení. Evropský hospodářský a sociální výbor má své stanovisko přijmout do konce měsíce. Výbor regionů již své stanovisko vydal a stejně tak i sociální partneři z řad evropských i národních subjektů (zpráva organizace BusinessEurope, zpráva ETUC).
Souvislosti
Důsledky nejhorší ekonomické a sociální krize poslední doby jsou navzdory nedávnému oživení ekonomických podmínek dalekosáhlé. Svět práce i naše společnosti se rychle mění a globalizace, digitální revoluce, měnící se pracovní vzorce i demografický vývoj přináší nové příležitosti i nové výzvy. Odpovědnost za větší prosperitu a za to, že Evropa bude na budoucnost připravená, neseme všichni společně a společný je i náš zájem na tom, aby ekonomický a sociální vývoj šly ruku v ruce.
Jendou z klíčových priorit této Komise je dostát svým plánům na vytvoření výrazněji sociální a spravedlivější Evropy. Předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2015 oznámil, že hodlá vytvořit evropský pilíř sociálních práv. Dne 8. března 2016 místopředseda Komise Dombrovskis a komisařka Thyssenová předložili první, předběžný návrh budoucí podoby této iniciativy. Pilíř bude definovat několik základních principů, na nichž bude stát dobře fungující a spravedlivý pracovní trh a sociální systém. Je koncipován jako referenční rámec pro analýzu výsledků zúčastněných členských států v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti, na podporu reforem na vnitrostátní úrovni a konkrétněji pak jako vodítko k novému procesu konvergence v celé Evropě. První náměty, které Komise představila, se v průběhu roku 2016 široce projednávaly ve veřejné konzultaci. Ta byla uzavřena na konci prosince. Svůj návrh evropského pilíře sociálních práv by Komise měla předložit letos v březnu.
Příležitostí projednat celoevropské politické priority a iniciativy bude pro klíčové zainteresované subjekty sociální summit, který se bude konat v listopadu. Evropská unie, členské státy a sociální partneři na všech úrovních na ní budou hledat způsob, jak naplnit společné ekonomické a sociální priority. Na summitu se sejdou hlavy států a vlád, sociální partneři a další důležití hráči a společně budou pracovat na podpoření růstu a spravedlivého pracovního trhu.
  • Zdroj: Evropska komise