Evropská unie

Zpravodajský portál se zaměřením na Evropské dění euroskop.cz

  • Zveřejněno: 22.01.2015

Zpravodajský portál www.euroskop.cz přináší pravidelné informace o dění v Evropě.

Evropský sociální dialog

  • Zveřejněno: 26.11.2014

Evropský sociální dialog na portálu Evropského hospodářského a sociálního výboru. Poskytuje organizacím, institucím, sdělovacím prostředkům a veřejnosti informace o úloze a činnosti EHSV.