Europass již nebude pouhým dokumentem, ale i službou

  • Zveřejněno: 21.11.2016
  • Autor: Mgr. Ing. Alena Mastantuono

Evropská komise předložila 4. října 2016 návrh rozhodnutí o společném rámci pro poskytování lepších služeb pro dovednosti a kvalifikace, tzv. Europass. Po dvanácti letech od vytvoření je to první revize Europassu, která směřuje k přizpůsobení se novým technologiím, ale také novým požadavkům na dovednosti a znalosti, a poskytnutí doprovodných služeb uživatelům Europassu. Iniciativa vychází z Nové agendy dovedností pro Evropu a doplňuje již stávající aktivity EU v této oblasti.

Vzor pro životopisy

Úspěch Europassu je především dán jeho vzorem pro psaní životopisů, který je hojně využíván. Přesto má řada jeho uživatelů malé ponětí o existujících službách, které jim jsou v oblasti vzdělávání a kvalifikací k dispozici. Překážky pro přeshraniční získávání kvalifikací a znalostí přetrvávají, což má negativní vliv na mobilitu a integraci evropského pracovního trhu. Evropská komise si uvědomila potřebu přizpůsobit Europass aktuálním výzvám digitalizace a komunikačních technologií. Rozhodla se tak pro modernizaci nástrojů a služeb, aby umožnila uživatelům přizpůsobit se dnešním požadavkům pracovního trhu v EU. Evropské nástroje zaostávají za trendem využívání sociálních médií, mobilních zařízení, analýz velkých dat a informací dostupných z internetu. Formuláře Europass nejsou obecně kompatibilní s aktuálními trendy. Návrh předložený Komisí letos v říjnu se zaměřuje na dvě oblasti. První je vytvoření celoevropské platformy, druhou je vytvoření synergie nástrojů a služeb.

Online přístup ke službám

Navrhovaná celoevropská platforma jednotlivcům umožní lepší přístup k online službám zaměřeným například na vytvoření elektronického portfolia nebo možnost zhodnotit vlastní znalosti. Služby budou doplněny o celou řadu informací získaných v členských státech ohledně vzdělávacích příležitostí, kvalifikací, uznávání a datech či trendech na pracovních trzích. Takové informace umožní jednotlivcům provádět informovaný výběr v kariéře, mobilitě a vzdělávání.

Dostupnost informací bude umožněna také ostatním subjektům zapojeným do vzdělávání, kariérního rozvoje či poptávky po pracovní síle. Standardy pro kvalifikace, volná pracovní místa a životopisy budou k dispozici zaměstnavatelům. Nový rámec pro Europass tak propojí celou řadu existujících nástrojů a portálů. Roztříštěnost online nástrojů a služeb dostupných v celé řadě jazyků a formátů pro hledání volných pracovních míst dnes znemožňuje automatické propojení volného místa s profilem uchazeče o zaměstnání.

Synergie nástrojů a služeb

Modernizace se zaměří na služby „v terénu“ s cílem zajistit přístup ke službám co nejširšímu spektru osob včetně těch, které mají problém s využíváním digitálních služeb. Nástroje a služby EU jsou dnes propagovány a podporovány na národní úrovni přes centra a kontaktní místa (Národní centra pro Europass, Koordinační centra pro Evropský rámec kvalifikací, centra Euroguidance). Každé z center spravuje separátní komunikační program a má svůj branding. Cílem je tedy tyto aktivity provázat a vytvořit synergie. Lepší koordinace a výměna informací umožní, aby služby reflektovaly systematickým způsobem potřeby klientů. V ČR tyto služby nabízí Národní ústav pro vzdělávání.