Český zpravodajský portál o dění v Evropské unii EurActiv.cz

  • Zveřejněno: 13.01.2016

EurActiv.cz je český zpravodajský portál o dění v Evropské unii. Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech na adrese: http://www.euractiv.cz/.

Státní správě, firmám, médiím i neziskovým organizacím zprostředkovává přístup k dalším relevantním informacím o evropském integračním procesu. Zveřejňováním analýz dává prostor akademickým a výzkumným organizacím a think-tankům k prezentaci výsledků jejich činnosti.

EurActiv.cz je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou. Kromě publikování lokalizovaných článků zveřejněných na mateřském portálu www.EurActiv.com, které ulehčují českému čtenáři sledování politického dění v EU, nabízí vlastní informace o českém prostředí a články zasazené do českých souvislostí.

Obsah EurActiv.cz:

vlastní články zaměřené na vývoj české společnosti a politické scény ve vztahu k EU. Důraz je kladen na objektivitu a přehlednost. K tomu přispívá také struktura článků - úvodní shrnutí, hlubší analýza, postoje relevantních aktérů, očekávaný další vývoj a seznam relevantních odkazů;
předností je spolupráce s bruselským portálem www.EurActiv.com, která umožňuje publikovat překlady nejdůležitějších článků;
LinkDossiers - komplexní soubory informací k určitému specifickému tématu;
aktualizované informace o fondech EU a možnostech financování;
analýzy obsahových partnerů;
systém odkazů - obsáhlý a přehledný systém odkazů, které navedou čtenáře na další informace o daném tématu a postoje relevantních aktérů;
Kdo je kdo - databáze osob a institucí, které jsou zapojeny do procesu evropské integrace na evropské i české rovině.
- See more at: http://www.euractiv.cz/o-nas#sthash.Xd5Boxmz.dpuf

  • Zdroj: EU