MPO zveřejnilo studii dopadů uzavření dohody CETA na ekonomiku ČR

  • Zveřejněno: 29.01.2017

Dne 19. prosince 2016 byla zveřejněna studie dopadů dohody CETA (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU a jejími členskými státy) na ekonomiku ČR. Ke zpracování studie byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vybrána Technická univerzita v Liberci, konkrétně se na vzniku studie podílel Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. a Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Studie byla zadána v polovině srpna 2016 s termínem jejího dokončení do čtyř měsíců. Všechny zájmové skupiny mají nyní příležitost seznámit se s tím, jaké dopady bude mít dohoda CETA na české hospodářství. Zároveň bude studie dána k dispozici členům Parlamentu ČR, kteří v první polovině roku 2017 budou dohodu projednávat ve svých výborech v rámci ratifikačního procesu.

Z výsledků studie vyplývá, že z ekonomického hlediska CETA ovlivní ČR pozitivně, ačkoliv v malém měřítku. To je způsobeno více faktory. V první řadě je objem obchodu mezi ČR a Kanadou relativně nízký, za loňský rok dosáhl obrat 10,5 mld. Kč. Dále je třeba brát v potaz celou řadu faktorů, které není možné pro modelování kvantifikovat, např. odstranění netarifních překážek.  Studie pojmenovává konkrétní příležitosti, které díky CETA vzniknou pro české firmy, a upozorňuje na potenciál kanadského trhu. Zpracovatelé během zpracování studie konzultovali s podnikovým sektorem. Na základě konzultací identifikovali příležitosti i výzvy pro implementaci dohody CETA a popsali je v případových studiích vybraných firem, jež jsou součástí dopadová studie.

Podrobnosti o veřejné zakázce samotné lze nalézt na webových stránkách Registru smluv. Studie je ke stažení níže.

Přílohy:
  • Zdroj: MPO