Probíhající projekty

Oznámení o uveřejnění zadávacího řízení Integrovaný systém podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů – iPodpora 3

  • Zveřejněno: 14.08.2020
Asociace samostatných odborů dne 14.8.2020 uveřejnilo zadávací řízení s názvem "Integrovaný systém podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů – iPodpora 3" v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů-iPodpora - 3. etapa“, registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010386, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2020, do 15:00 hodin 
Místo pro podání nabídek: Asociace samostatných odborů, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2, 1. patro,
Pondělí-pátek: 8:00 - 15.00 hodin
 

Informace k projektu iPodpora II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002112

Projekt „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa“ (iPodpora II), registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002112, je fiancovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Informace k projektu "AGRODIALOG II“ - CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939

Informace k projektu „Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova“, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002116

Projekt „Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova“, registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002116, je financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Metodická příručka PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Metodická příručka PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH