Ve středu dne 15. listopadu 2017 uspořádala Asociace samostatných odborů mezinárodní konferenci na téma "Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců"

  • Zveřejněno: 17.11.2017

Na konferenci, za vysoké účasti zástupců členských odborových svazů ASO, zástupců jejich zahraničních partnerů, ale také zástupců vlády, členů evropských odborových orgánů, Evropského hospodářského a sociálního výboru a organizací zaměstnavatelů bylo prezentováno svými autory šest odborných studií. Studie, v souladu se základním tématem konference, byly zaměřené na dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců, vliv sdílené ekonomiky na postavení zaměstnanců a připravované legislativní změny, na přípravu na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 4.0. problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh, problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance a na výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám.  

Konference se zúčastnili také zástupci tisku, kteří zaznamenali své postřehy z prezentovaných studií na webových stránkách ČTK České noviny (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/experti-cr-ceka-vetsi-problem-s-nedostatkem-pracovniku-nez-ted/1551160), a na webových stránkách Hospodářské noviny (http://byznys.ihned.cz/c1-65958240-cesko-ceka-problem-jeste-vetsi-nedostatek-pracovniku-kvuli-starnuti-populace-muze-to-zmirnit-migrace-ci-zmena-vzdelavani).

Záznam celého průběhu konference je možné shlédnout

na portálu www.odbory.info: 

http://odbory.info/obsah/5/videozaznam-z-mezinarodni-konference-aso-dopady-digitalizace/20634

Odborné studie, které byly prezentovány na konferenci:

Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců

Vliv sdílené ekonomiky na postavení zaměstnanců a připravované legislativní změny

Příprava na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 4.0

Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh

Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance

Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám