Průmysl a zemědělství

O hledání odpovědí na Zelenou dohodu pro Evropu se pokusila mezinárodní konference Budoucnost evropského zemědělství 2020!

  • Zveřejněno: 30.11.2020

„Budoucnost evropského zemědělství 2020“ – pod tímto názvem uspořádala před několika dny v Praze skupina poslanců Identita a demokracie v Evropském parlamentu mezinárodní konferenci, jejímž hlavním posláním bylo hovořit a diskutovat o tom, promítnou principy nedávno přijaté Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) do činnosti Evropské unie (EU)v příštích několika letech a zejména do zformování nové Společné zemědělské politiky EU na léta 2021-2027.

Zahájení kolektivního vyjednávání v rezortu zemědělství

  • Zveřejněno: 27.11.2020
Dne 19. listopadu 2020 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání v rezortu zemědělství na rok 2021, a to předáním návrhu Kolektivní smlouvy vyššího stupně představitelům Zemědělského svazu ČR a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky.

Jarmila Dubravska: Státy původní EU zaplavily náš trh jejich potravinami. Jde nám o návrat k soběstačnosti ve výrobě potravin!

  • Zveřejněno: 18.05.2020

V posledních dnech a týdnech se v souvislosti s koronavirovou krizí v České republice velmi intenzivně hovoří o návratu k soběstačnosti, zejména při výrobě potravin a jejich dodávání na náš trh. Vyjadřují se k tomu především představitelé Agrární komory ČR, což je nevládní zemědělská organizace, sdružující české a moravské zemědělce a potravináře, kteří produkují až 80 % zemědělské výroby u nás za rok.

Příkladem moderního myšlení v českém zemědělství je i například chov masných krav v jedné farmě na Trutnovsku!

  • Zveřejněno: 05.05.2020

V loňském roce, 19. června, se ve Voletinách na Trutnovsku konala akce, která je tradičně, tedy každoročně nazývána „Den otevřených dveří“. Podle majitele zemědělské společnosti Farmers spol. s r.o. Lubomíra Burkoně, jsou tyto akce, které se konají každoročně již 20 let, krásnou příležitostí, aby mládež ze škol z blízkého okolí, poznala na jaké úrovni je dnes české zemědělství.

České zemědělství bilancuje uplynulé tři roky činnosti našich zemědělců!

  • Zveřejněno: 10.03.2020

V sídle Agrární komory (AK) ČR v Olomouci se ve čtvrtek 12. března uskuteční volební Sněm AK ČR. Před třemi lety, v březnu 2017, se role prezidenta AK ČR ujal Zdeněk Jandejsek, tedy člověk, který patří k aktivním členům této nevládní zemědělské organizace, jenž byl do této funkce zvolen na základě jeho dlouholetých životních zkušeností, které získal jako generální ředitel významného zemědělského podniku Rabbit Trhový Štěpánov, a který se zabývá především živočišnou výrobou.