Průmysl a zemědělství

Experti think-tanku Realistická energetika a ekologie jsou znepokojeni tendencemi ideologicky a lobbisticky ovlivnit rozhodování politiků o možnostech zajištění energetické bezpečnosti České republiky

  • Zveřejněno: 22.02.2021

V České republice se množí hlasy politiků i různých odborníků, kteří se vyslovují pro to, aby hnědé uhlí už po roce 2033 nebylo využíváno pro českou energetiku a teplárenství. Čím je ovšem snaha skoncovat s uhlím již v roce 2033 bez přesného vyčíslení, zda a jaké zdroje reálně tento výpadek nahradí? Je to jen nezodpovědný pokus získat přízeň části veřejnosti, která si nemůže uvědomovat následky. Navíc je to hazard s energetickou bezpečností země. Pokud bude realizována Státní energetická koncepce, i dohodnutý termín ukončení energetického využívání uhlí v roce 2038 bude velkou výzvou. 

O hledání odpovědí na Zelenou dohodu pro Evropu se pokusila mezinárodní konference Budoucnost evropského zemědělství 2020!

  • Zveřejněno: 30.11.2020

„Budoucnost evropského zemědělství 2020“ – pod tímto názvem uspořádala před několika dny v Praze skupina poslanců Identita a demokracie v Evropském parlamentu mezinárodní konferenci, jejímž hlavním posláním bylo hovořit a diskutovat o tom, promítnou principy nedávno přijaté Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) do činnosti Evropské unie (EU)v příštích několika letech a zejména do zformování nové Společné zemědělské politiky EU na léta 2021-2027.

Zahájení kolektivního vyjednávání v rezortu zemědělství

  • Zveřejněno: 27.11.2020
Dne 19. listopadu 2020 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání v rezortu zemědělství na rok 2021, a to předáním návrhu Kolektivní smlouvy vyššího stupně představitelům Zemědělského svazu ČR a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky.

Jarmila Dubravska: Státy původní EU zaplavily náš trh jejich potravinami. Jde nám o návrat k soběstačnosti ve výrobě potravin!

  • Zveřejněno: 18.05.2020

V posledních dnech a týdnech se v souvislosti s koronavirovou krizí v České republice velmi intenzivně hovoří o návratu k soběstačnosti, zejména při výrobě potravin a jejich dodávání na náš trh. Vyjadřují se k tomu především představitelé Agrární komory ČR, což je nevládní zemědělská organizace, sdružující české a moravské zemědělce a potravináře, kteří produkují až 80 % zemědělské výroby u nás za rok.