Finance

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

  • Zveřejněno: 12.12.2018

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura v České republice. Rozhodnutí je založeno na informacích obsažených v letošním dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Tento materiál mapuje ekonomickou připravenost k přijetí eura a vláda jej vyhodnocuje každý rok od vstupu České republiky do Evropské unie.

Celkem 25 mld. EUR a 240 projektů za 25 let – skupina Evropské investiční banky (EIB) slaví čtvrtstoletí svého působení v České republice a představuje výsledky svého průzkumu v oblasti investic

  • Zveřejněno: 06.11.2018

Od roku 1993 poskytla EIB v České republice úvěry na 195 projektů v celkové hodnotě 24 mld. EUR. Kromě toho schválil Evropský investiční fond 45 operací ve výši takřka 1 mld. EUR. Klíčové výsledky letošního průzkumu EIB v oblasti investic: investice jsou zpět na hodnotách z doby před hospodářskou krizí; palčivým problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků; pouze 6 % českých společností investuje do výzkumu a vývoje; podmínky na pracovním trhu se zhoršují.

Babiš kritizoval zprávu rozpočtové rady k veřejným financím

  • Zveřejněno: 01.11.2018

Premiér Andrej Babiš označil vytváření zprávy Národní rozpočtové rady k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí na 50 let dopředu za neseriózní. Národní rozpočtová rada by měla podle něj prezentovat veřejnosti své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit lidi. Podle ČTK ro premiér Andrej Babiš uvedl na svém twitteru.

Rozpočtová rada: Veřejné finance nejsou dlouhodobě udržitelné

  • Zveřejněno: 31.10.2018

České veřejné finance nejsou i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů dosáhl v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP).